Kalasunti replås ur bruk

(Uppdaterad 21.11.2022

Onnelannummi vattenkran stängd

(Uppdaterad 19.10.2022) 

Den kommer att öppnas igen under våren.

Underhållsarbete på Jeturkasti

(Uppdaterad 19.10.2022) 

På Jeturkasti led har renoveringsarbetet påbörjats på utsiktsplattformen. Arbetet inleds med rivning, varefter ett nytt, bredare och mer tillgängligt däck kommer att byggas i dess ställe.Tyvärr finns det ingen tillgänglig tillgång under arbetets gång.

Kalasunti replås i bruk

(Uppdaterad 07.10.2022) 
Vinterdockning efter ankomsten av nattfrost och is. Detta kommer att meddelas separat.

Det är förbjudet att gå på Fleming Dam

(Uppdaterad 20.9.2022) 
Reparationsarbete pågår vid Sahajärvis Fleming Dam. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att gå på dammen.

Underhållsarbete på Jeturkasti led

(Uppdaterad 19.10.2022) 
På  Jeturkasti led har renoveringsarbetet påbörjats på utsiktsplattformen. Arbetet inleds med rivning, varefter ett nytt, bredare och mer tillgängligt däck kommer att byggas i dess ställe.Tyvärr är leden tillfälligtvis inte barriärfri. Vi meddelar dig när arbetet är klart.

Naturvårdsåtgärder förbereds i Tykö nationalpark.

(Uppdaterat 10.2.2022)
Tre naturskyddsområden omfattar vinterns arbeten i Tykö. Det gäller följande områden; Nenusta Hauennokka, Kirjakkala samt sluttningen vid Vanhantammenmetsä. Genom naturskyddsåtgärderna ges utrymme för områdenas naturliga arter och en ökning av naturens mångfald.

Vägen och parkeringsområdet i Matildanjärvi iståndsätts

(Uppdaterat 10.2.2022)
Följande åtgärder utförs:

  • Matildajärvivägens dränering
  • Förstoring av Matildajärvi och Kariholma parkeringsområden och en hållplats för bussar vid Matildajärvivägen
  • Förbättrad dränering vid husvagnsområdet 

Arbetet utförs så att Matildajärvivägen endast stundvis är avstängd och Matildajärvi parkeringsområde är delvis i användning under entreprenaden. 
 

 

Nyheter från Tykö