Kundtjänst och vägledning

 • Kundrådgivning, Tykö naturum: info(at)naturaviva.fi, tfn. +358 (0)10 292 4032
 • Finlands naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Restauranger och butiker

Eldplatser

Alla skärmskydd (7 st.) i parken har en egen eldplats. Dessutom finns det 6 separata eldplatser utrustade med eldstad och bänkar. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT GÖRA UPP ELD VID ELDPLATSERNA OCH VID SKÄRMSKYDDEN DÅ VARNING FÖR TERRÄNGBRAND HAR UTLYST!
Före utfärden kan varningarna för terrängbrand kontrolleras via naturum. På områdets nya infotavlor finns QR-koder som leder direkt till Meteorologiska institutet, där man kan kontrollera läget i realtid.

Observera! I äldre publikations material kan man ännu se Muurahaissaari eldplats, men den är numera tagen ur bruk.

Två vandrare tänder brasan vid en eldplats. Glesbevuxen skog runtomkring och bakom eldplatsen öppnar sig sjölandskapet.

Kokskjul

Det finns två kokskjul i området. Där kan man också göra upp eld då det råder varning för terrängbrand. Onnelannummi lägerområde är för större grupper och reserveras på förhand. 

 • Kariholmas kokskjul ligger söder om Matildanjärvi, ca 700 m längs stigen från parkeringsområdet vid Matildanjärvi. Får användas då det råder varning för terrängbrand.
  • Kariholmas alla servicekonstruktioner har man särskilt planerat med tanke tillgängligheten: grill- och kokskjulet, vedlidret, torrtoaletten, fiskrensningsskjulet samt bryggan. Det är också möjligt att hyra båt.
  • Obs! Vintern 2021–22 uppdateras servicekonstruktionerna vid Kariholma. Medan reparationerna pågår är det inte möjligt att göra upp eld.
 • Onnelanummi kokskjul ligger i nationalparkens norra del, norr om Hamarinjärvi. Får användas då det råder varning för terrängbrand. Onnelanummi bör reserveras på förhand.

Vicksbäcks reserveringskota

 • Reserveringskotan vid Vickbäck norr om Matildajärvisjön kan reserveras för grupper. I kåtan finns plats för ca 50 personer.
 • Kåtan reserveras via företagaren. Tilläggsuppgifter

En inbyggd kåta av stock bland gamla, höga furor.

Dricksvatten

 • Dricksvatten kan fås från kranen på väggen vid Tykö naturum. 
 • Vid Onnelannummis lägerområde finns en vattenkran vid kokskjulet (i bruk endast sommartid).

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Vandraren tar själv ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • I nationalparken finns en ekopunkt söder om Matildanjärvi vid parkeringsplatsen. Avsedd endast för nationalparkens besökare.

Toaletter och WC

 • I samband med varje skärmskydd och eldplats finns det en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det finns sju skärmskydd på området. Till skärmskyddens utrustning hör en eldstad med stockring, ett vedlider samt en torrtoalett. Skärmskydden ligger vid

 • Roosinniemi, på Matildanjärvis östra strand
 • Viksbäckinlahti, på Matildanjärvis norra strand
 • Isoholma, en holme i Matildanjärvi
 • Teerisaari, på Puolakkajärvis södra strand OBS! Teerisaari skärmskydd och eldplats förstördes i en brand 11.5.2024
 • Endal, på Puolakkajärvis norra strand
 • Kalasuntti, holme i Sahajärvi
 • Isoholma, holme i havet, på Tykö fjärd (vedservicen har upphört)

Det rekommenderas att tälta vid skärmskydden, eftersom det finns eldplatser och torrtoaletter vid dem. På skyddsområdena, badstränderna och gårdsplanerna är det förbjudet att tälta.

En vandrare sitter framför lägerelden invid en annan vandrare som viker en räddningsfilt. Matsäckarna är utbredda på bänken, som bildar en ring runt eldstaden och under skärmskyddet finns övernattningstillbehör.

Lägerområden

Stugor

 • Vid Matildanjärvi finns det två 6 personers vildmarksmässiga fiskestugor som reserveras via företagaren. Tilläggsuppgifter (naturaviva.fi, på finska).
 • I Kirjakkalas bruksmiljö har det restaurerats fyra gamla byggnader för högklassigt logibruk. I Ingenjörshuset finns det möteslokaler och matsal för ca 30 personer. I Patruuna finns det möteslokaler för 40-60 personer och tre tvåpersoners rum för inkvartering. I Patotalo finns det två fyrapersoners rum, fyra tvåpersoners rum, WC, dusch och fullt utrustat kök. I Ylätalo finns det två fyrapersoners lägenheter, med kök, WC och dusch i bägge. Dessutom finns det en skild bastubyggnad med gillesstuga på området. Bokningar via Kirjakkalan Ruukkikylä (ruukkikyla.fi (på finska och engelska))

Bilden visar två stugor av trä. Mellan dem finns en gemensam gård med bord och eldplats.

Husvagnsplatser

 • Söder om Matildanjärvi finns det 19 elförsedda husvagnsplatser. Platserna hyrs via den nya företagaren. Tilläggsuppgifter

Övernattning i omnejden

 • I området finns flera aktörer som hyr ut olika former av övernattning
 • I Mathildedal och Tykö byar finns det gästhamnar.
 • Det närmaste campingområdet är Vuohensaari i Salo.
 • Hotellövernattningar i byarna.:
  • Hotell Ruukin majatalo i Mathildedal
  • Mathildan Marina (från 1.7.2016) i Mathildedal
 • Större hotell finns i Salo, 20 km från Tykö och 27 km från Mathildedal.

Uthyrning av utrustning

 • Matildajärvisjön
  • Kajaker, kanoter, roddbåtar och SUP-bräden hyrs via företagaren. Tilläggsuppgifter 
  • Via förhandsbokning finns enmans eller tvåmanskajaker eller SUB-bräden att hyra. Uthyrning och transport till övriga sjöar i området samt till havsområdet är också möjlig för grupper via förhandsbokning. Transporterna till andra platser förutom Matildajärvi- och Hamarinjärvi sjöarna enligt skild taxa. Information och resevering för större grupper via Extreme Fun (extremefun.org, på finska och engelska).
 • Uthyrning av roddbåtar, kajaker och SUB-bräden på Hamarijärvi via Extreme Fun
 • Uthyrning av roddbåtar på havsområdet, Mathildan Marina (mathildanmarina.fi)

 

Uthyrning av strandbastun

 • Strandbastun finns invid stranden ca 150 meter från parkeringsområdet vid Matildajärvisjön. Byggnaden är indelad i två sidor, med terrass emellan. Den ena sidan har bastu för ca 8 personer och dusch och på den andra sidan finns det ett brasrum.
 • Bastun kan hyras via företagaren. Tilläggsuppgifter.

Det är en vindstilla kväll och solen står lågt. En ensam paddlare på SUP-bräda paddlar nära strandklipporna. I bakgrunden finns skog.

Tillgängliga tjänster

 • Söder om Matildanjärvi finns det ett lednät som är tillgängligt med rullstol och barnvagn. T.ex. till Jeturkasti fornstrand (0,7 km) kan man komma med rullstol.
 • Kariholmas alla servicekonstruktioner har planerats särskilt med tanke på tillgängligheten: grill- och kokskjul, vedlider, torrtoalett, fiskrensningsskjul, brygga och tältbotten. Dessutom finns det en roddbåt med ryggstöd vid sjön. Kariholma ligger på Matildanjärvis strand, i nationalparkens södra del, och det är ca 400 m dit från parkeringsplatsen längs en makadambelagd stig. Kontakta Tykö naturum för öppning av bommen eller ring Forststyrelsens kundtjänst, tfn 0206 39 4700.
 • Tillgänglig inkvartering finns i Kirjakkalas Patotalo.    

Övrig service i omnejden

 • I Tykö by finner man den närmaste servicen: butik, ombudspost och taxi.
 • Närmaste bank och apoteket ligger i Bjärnå kyrkoby (17 km) och det närmaste jourhavande apoteket i Salo (20 km).
 • Både i Matildedal och i Tykö finns många små bodar som kan intressera resenärer i området.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200