Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Pukala rekreationsskog

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • På Valkeajärvis östra strand ett skärmskydd med eldplats.
 • I närheten av Siitinjärvis parkeringsplats.
 • På östra stranden av Vähä-Musturi.
 • Roninmaa på norra stranden av Pukalasjö: ett skärmskydd med eldplats och en eldplats till vilken det finns broförbindelse. OBS! Brännved är tyvär färsk.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • Det finns en källa på Siitinjärvis strand, 150 meter från eldplatsen mot Valkeajärvi. Vattnet i källan har inte undersökts men det kan användas på egen risk.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • I Pukala rekreationsskog följs principen för skräpfritt friluftsliv. Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid Valkeajärvi och Roninmaa skärmskydd. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • För tältare rekommenderas Siitinjärvis tältningsområde (utrymme för ett tält), näromgivningen till Valkeajärvi skärmskydd och för kanotister rekommenderas Onkisaari för tältning. På Onkisaari finns det ingen service.
 • På östra stranden av Valkeajärvi och på norra stranden av Pukalasjö (i Roninmaa) finns det skärmskydd.

Service för husvagnsägare

 • Man får parkera husvagnar på rekreationsskogens parkeringsplatser, men för övrigt finns det ingen service.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Siitinjärvi eldplats är tillgänglig med rullstol från parkeringsplatsen längs en grusbelagd stig. Avståndet är ca 50 meter. Eldplatsen ligger på ett litet backkrön, så en assistent är nödvändig. På området finns det ingen tillgänglig toalett.

Övrig service i omnejden

 • Orivesis (orivesi.fi, på finska) centrum har omfattande service, bl.a. butiker, restauranger, en hälsocentral, ett apotek och banker. Det är ca 12 km från Juurakkos parkeringsplats i Pukala till Orivesis centrum.
 • Den närmaste bensinstationen finns i Orivesis centrum.

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.