Vad kan man göra i Pukala?

Vandra längs markerade leder

I Pukala rekreationsskog finns det ett omfattande lednät med skärmskydd och eldplatser som lämpar sig speciellt för dagsutflykter. Det finns sammanlagt 17 km markerade friluftsleder.

Göra långfärder till fots

På området kan man genom att kombinera olika leder göra flerdagars vandringar. Längs rutten kan man övernatta i tält och skärmskydd.

Paddla

Två paddlare i en kanot på en ganska lugn sjö. En ö kan ses framför dem.Pukalajärvi och norr om den De sju vattnendragens vattenled från Sääksjärvi till Isolahti i Pukala passar bra för paddling. Det finns möjlighet att hyra kanoter för området. Egna kanoter kan sjösättas i Valkealahti i Pukala, från Enokunnantie till Sääksjärvi eller från Leinolankylä till Siitinjärvis norra ända.

Göra skidturer i terrängen

Det finns inga skidspår i Pukala rekreationsskog om vintern. Utrustar man sig med skogsskidor kan man draga upp sina egna spår genom den lösa snön genom att utnyttja skogsbilvägarna och sjöarnas fjärdar.

Fiska

Det är tillåtet att meta och pilka enligt allemansrätten i rekreationsskogens sjöar. Spöfiske är tillåtet med fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) eller med Forststyrelsens spöfisketillstånd (eraluvat.fi). Forststyrelsens spöfisketillstånd kan köpas i Orisport i Orivesis centrum och från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska). Då man spöfiskar bör man dessutom ha erlagt statens fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Cykla

Det finns inga markerade cykelleder i Pukala rekreationsskog. Områdets nät av skogsbilvägar passar bra för cykling. Norr om rekreationsskogen går den riksomfattande cykelleden nr 48 (Kuhmois - Orivesi - Kuru).

Jaga

Det är tillåtet att jaga älg och småvilt på området. Tillståndsområdet för småvilt är 6651 Orivesi. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska)

Plocka bär och svamp

Pukalaområdet lämpar sig utmärkt för bär- och svampplockning. Rekreationsskogens tämligen torra talldominerade moar är goda lingonmarker. I områdets äldre skogar lönar det sig att söka kantareller och trattkantareller.

Bada

Det finns ingen allmän badstrand i Pukala rekreationsskog. Det är fritt att bada i rekreationsskogens alla sjöar. Från Pukalas strandklippor och från stranden vid Valkeajärvis skärmskydd kan man hoppa i sjön, men stränderna lämpar sig inte för barn eftersom de är branta.