Kundtjänst och vägledning

 • Det finns inget ställe med kundtjänst eller inga skyltar om området. Vid ödestugan och skärmskydden finns det dock instruktioner om vad man får göra på området.
 • Forststyrelsens närmaste ställe med kundtjänst är Pilke kundtjänst.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och stuga

Dricksvatten

 • Man kan använda vattnet i sjöarna och bäckarna som dricksvatten, men det lönar sig att koka ytvatten, såsom sjö-, å- och bäckvatten, ett par minuter innan man dricker det, för vattenkvaliteten varierar beroende på område och vattnets temperatur.
 • Läs mer om dricksvatten på webbsidorna FriluftslivetsABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid ödestugorna och Iso-Herajärvi skärmskydd.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På Iso-Herajärvis strand finns det ett skärmskydd.
 • Det är tillåtet att slå läger med stöd av allemansrätten, men Forststyrelsen rekommenderar att du slå läger i närheten av skärmskyddet. Du kan också tälta i närheten av ödestugorna.

Ett skärmskydd omgivet av träd vid sjöns strand, längs ena väggen finns ved staplad. En spång leder fram till skärmskyddet och framför finns en eldplats kantad av stockar. Vädret är somrigt och soligt.

Ödestuga

Övernattning och övrig service i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Service för båtfolk

 • Vid Iso-Herajärvis strand finns det en båtramp, där man kan sjösätta sin båt.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.