Friluftsleder och stigar

En stig kan skönjas i riset i en solig skog. Skogen är tätt bevuxen och där växer tallar och granar.

Etablerade vandringsrutter

På Herankairaområdet finns inga markerade leder. Från Herankaira skogsbilväg avgår dock en tydligt stig, 0,7 km, till Ulkujärvi ödestuga. Stigen och stugan framgår t.ex. av Yläkemijoki rekreationskarta.

Snöskoterleder och -rutter

Genom Herankairaområdet går på vintern fler snöskoterrutter. Norr om området går Rovaniemi - Kemijärvi -snöskoterrutt (99 km), som man planerar att göra till en officiell snöskoterled. Från den förgrenar sig en snöskoterrutt som går över sjön Iso-Herajärvi och från vilken man kan göra en avstickare till Iso-Herajärvi skärmskydd. Söder om Iso-Herajärvi förgrenar sig rutten igen: den ena rutten går till Ulkujärvi och den andra till Kivijärvi. Ulkujärvi ödestuga är belägen nära snöskoterrutten. Snöskoterrutterna framgår av kartor över snöskoterrutter (eraluvat.fi). På Forststyrelsens sidor finns det också information om snöskotertillstånd (metsa.fi).