Vad kan man göra i Herankaira?

Paddla och ro

Man kan färdas med kanot och roddbåt på Iso-Herajärvi, Ulkujärvi och Kivijärvi. Det här kräver dock egen aktivitet, för området ligger avsides och där hyrs inte ut utrustning. Vid Iso-Herajärvi finns en båtramp och i närheten av den ett skärmskydd.

Kivijärvi ja Ulkujärvi lämpar sig också för kanotturer, men till Ulkujärvi är man först tvungen att bära kanoten från vägen. Från östra sidan av ån Herajoki, vid vägen Herantie börjar en körstig ner till stranden och som man kan bära kanoten längs (ca 0,3 m till Ulkujärvis strand). Det finns en ödestuga på Ulkujärvis strand. Man kommer nästan fram till Kivijärvis strand (ca 50 m från vattnet) längs en skogsbilväg som korsar området. Vid Kivijärvi finns inga iordningställda rastplatser

Göra skidturer i terrängen

På området finns inga preparerade skidspår, men får fritt åka skidor där.

Fiska

  • Man får meta och pilka i sjöarna på området med stöd av allemansrätten.
  • Man kan idka spöfiske om man har skaffat Forststyrelsens spöfisketillstånd och erlagt den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi).
  • Iso-Herajärvi, Ulkujärvi och Kivijärvi hör till Norva-Vanttaus-tillståndsområde (tillståndsområde 2004). Till Iso-Herajärvi och Ulkujärvi beviljas därtill tillstånd för yrkesfiskeredskap (med not och storryssja).
  • Tillstånden till Forststyrelsens vattendrag kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi).
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Jaga

Rovaniemibor har rätt att jaga i Herankaira enligt jaktlagens 8 §, och icke ortsbor kan få Forststyrelsens tillstånd till småviltsjakt på Herankaira jaktområde för småvilt, tillståndsområde 2616.

Man kan köpa jakttillstånd från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi) eller i Pilke kundtjänst.

Plocka bär och svamp

Herankaira bjuder på fina möjligheter att plocka bär och svamp. I skogarna på området finns blåbär och lingon, och på myrarna hittar man hjortron.

Bada

Det finns inga badstränder på området, men man kan gott ta ett dopp t.ex. vid ödestugas strand.

En skog med höga tallar växer vid sjöns strand. Vädret är vackert och på himlen finns enstaka tunna moln.