Övriga kartor

""

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Syötes karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Syöte, vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Calazo Förlag 2021.
  • Syöte - Pudasjärvi / Taivalkoski - Kylmäluoma friluftskarta, 1:50 000, Forststyrelesen, Pudasjärvi och Taivalkoski stad 2008.
  • Syötteen päiväreitit, reittiopas ja kartta: Syöte friluftsleder och karta, Forststyrelsen. Kartor kan köpas i Syöte naturum.
  • Syötteen kansallispuisto, Melontaopas ja kartta: Syöte kanotleder och karta. Forststyrelsen. Kartor fås gratis från Syöte naturum.
  • Terrängkartor S512, S514, S521, S523, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Grundkartor S5124, S5142, S5213, S5231, 1:25 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkartor: 3532 12, 3541 07-12, 3542 10, 3543 01- 02, 3543 05-08, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkartor 3532, 3541, 3542, 3543, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.