Terrängcykelleder i Syöte
 

Syötteen kierros terrängcykelled, 19 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 5 - 7 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Höj pulsen längs terrängcykelleden Syötteen kierros. Syötteen kierros som är en av de enklaste terrängcykellederna erbjuder både en lämplig mängd njutningsfullt trampande och en del utmaningar. Längs leden finns Kellarilampi vindskydd och naturumets vindskydd. Enklast är att börja leden från Syöte naturum.

En cyklist har stannat vid eldplatsen bredvid en vandringsled.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi).

Harjujen kierros terrängcykelled, 25 km, rundslinga

Harjujen kierros är en cirka 25 kilometer lång terrängcykelled genom varierande terräng. Leden går delvis längs terrängcykellederna Pitämävaaran lenkki och Syötteen kierros. Vi rekommenderar detta alternativ särskilt under sommarveckosluten, då leden Syötteen kierros till och med kan vara överbelastad. Harjujen kierros är delvis grusbelagd, men det finns också sträckor med fin barrstig längs leden. Leden är medelsvår på grund av höjdskillnaderna.

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 2-3 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Harjujen kierros korsar Syötteen kierros söder om Iso-Syötteentie och strax därefter korsar leden Syötekyläntie. Därifrån går leden mellan myrar, tallmoar och granskogar mot barrstigarna på Naamankaharju. Efter att du korsat Näköalatie vänder du söderut mot leden Pitämävaaran lenkki, det vill säga mot Pytkynharju. På åsen hittar du en rastplats med skärmskydd vid Huuhkasen laavu. Här består terrängen i huvudsak av torr tallmo och höjdskillnaderna är rejäla, så starka lårmuskler behövs.

Före Pytkynharju korsar leden på nytt Syötekyläntie och stiger mot krönet av Pytkynharju. Snart korsar leden Syötteen kierros och från korsningen fortsätter du norrut. På den här etappen av leden får du åka på långa spångar över myren Riihisuo, slingra dig fram genom delvis stenig terräng i gammelskog och till slut pröva på ett fartfyllt, relativt långsluttande utförslut med spångar och grusstigar. Resten av vägen följer du samma led tillbaka.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi).

Pitämävaaran lenkki -terrängcykelled, 35 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 1 dag.
Svårighetsgrad: Krävande led. krävande

40 km om du startar från naturum. 

En cyklist lyfter sin cykel högt över huvudet i solnedegången.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi).

Toraslammen taival -terrängcykelled, 33 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid minst 6 h.
Svårighetsgrad: Krävande led. krävande

En terrängcyklist på en smal vandringsled.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.