Vinterledernas startpunkter och parkeringsplatser

Vattukuru snöskoled, 2 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid minst 2 - 3 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Vattukuru är en relativt kort snöskoled som går genom varierande terräng och passar bra som utflyktsmål för hela familjen.

Tre personer på snöskor i en vintrig skog.

Startpunkt
Vattukuru parkeringsplats, Syötekyläntie 1638, Pudasjärvi (google.fi).

Koordinater: WGS84 - lat: 65° 39.1403' lon: 27° 46.8795'

Friluftskonstruktioner
Vattukuru vindskydd, utedass, vedskjul.

Ruttbeskrivning
Vattukuru snöskoled presenterar naturen i Syöte nationalpark när den är som bäst. Leden slingrar sig genom gammelskog och gränsar till en stor sluttningsmyr. En fin plats för en paus är det mysiga vindskyddet på botten av Vattukuru bergsfåra.

Leden startar från Vattukuru parkeringsplats och den är markerad i terrängen med band och i korsningarna med vägvisare. Om man vandrar leden medsols, går början av leden svagt uppför berget för att sedan fortsätta nedåt mot botten av fjällravinen. Efter vindskyddet nere i fåran går leden något uppför ett stycke och forsätter sedan som en jämn led tillbaka till parkeringsplatsen.

Observera
Observera att det inte finns något vinterunderhåll längs snöskoleden eller på rastplatsen. Dessa kan därför vara igensnöade efter en snöyra.

Teerivaara snöskoled, 6 km, rundslinga

Vandringsbar på vintern. Vandringstid minst 2–3 h.
Svårighetsgrad: Krävande led. krävande

Teerivaara snöskoled passar utmärkt för en heldagsutflykt för den som vill höja pulsen under sin vandring. Leden är utmanande på grund av stora höjdskillnader.

En grupp på snöskor beundrar det vintriga skogslandskapet från en fjällsluttning.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi).

Koordinater: WGS84 - lat: 65° 38.1343' lon: 27° 36.4971'

Friluftskonstruktioner
Annintupa raststuga, torrtoalett och vedskjul.

Ruttbeskrivning
Den krävande vandringen mot Teerivaaras topp är definitivt mödan värd. Från den skogklädda höjdens krön öppnar sig ett ståtligt landskap mot Iso-Syöte och över nationalparken. Tiden mellan jul och februari då naturen är täckt av snö i form av upplega är förtrollande vacker.

Snöskoleden startar vid nationalparkens port vid Syöte naturum och den är markerad i terrängen med röda snöstörar. När man vandrar leden medsols går leden först något nedåt mot myren till. Därifrån börjar en stegring upp mot Teerivaaras tvåtoppade krön. Vandringen uppför gör en andfådd, men väl uppe väntar belöningen i form av en fantastisk utsikt över nationalparken. Från krönet går leden nedåt mot sadelskåran och därifrån fortsätter den åter något uppför mot Teerivaaras norra topp. Från toppen går leden brant ner utmed nationalparkens gränslinje. Väl nere fortsätter leden längs myren till Annintupa raststuga där den som vill kan göra upp eld och njuta av sin matsäck. Från Annintupa går leden flackt uppför tillbaka till naturumet längs Naavaparta naturstig.

Observera
Observera att det inte finns något vinterunderhåll längs leden.  Den kan därför vara igensnöad efter en snöyra.

Nationalparkens vintercykelleder 36,5 km

Cykelbara: på vintern. Vandringstid varierar.

Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår - Krävande led. krävande

Vintercykellederna i Syöte nationalpark börjar vid Syöte naturum. Lederna som cyklas med tjockcykel (fatbike) lämpar sig bäst för personer som redan har viss erfarenhet av cykling och friluftsliv. Lederna jämnas minst en gång i veckan.

Tre cyklare kör längs vinterleder i snöig landskap. Bakom är ett fjäll.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi).

Friluftskonstruktioner
Rastugorna Annintupa, Koiratupa, Välitupa och Ylpiätupa, ödestugorna Ahmatupa och Toraslampi, Rytivaara eldplats och Ahmakallio utsiktstorn.

Ruttbeskrivning
Nationalparkens vintercykelleder är bra att börja från Syöte naturum. I naturumet kan man köpa en ruttkarta i papper och få aktuell information om ledernas skick. De ödemarksbetonade lederna går längs nationalparkens servicevägar och de har inte markerats i terrängen förutom i korsningarna.

Från naturumet går vintercykelleden först till Annintupa raststuga och fortsätter därifrån över bron över Pärjänjoki älv. Efter några kilometer förgrenar sig leden och det går att fortsätta via Selkävaara i riktning antingen mot Ahmatupa eller mot Toraslampi ödestugor. Det går att göra en av stickare från leden till raststugorna Välitupa, Ylpiätupa och Koiratupa där det finns möjlighet att göra upp eld.

Från Toraslampi ödestuga går en led till Rytivaara kronoskogstorp från och med vecka 8.

Observera
Lederna underhålls beroende på underhållsbehovet minst en gång per vecka. Vid snöyra är det inte alltid möjligt att underhålla lederna genast. Ta med dig tillräckligt med varma ombyteskläder, matsäck, varmt att dricka samt åtminstone karta och kompass som navigeringsutrustning på vinterutfärder.