Kundservice och guiding

Syöte naturum är nationalparkens huvudguidepunkt.

 • Guidningar, presentationer, utställningar, utflyktsrådgivning till parken och närområdet. Utställningen Med kärlek din natur berättar om Syöte nationalparks natur. I auditoriet kan man titta på naturfilmer utan kostnad. Försäljning av fiske-, jakt- och ödemarkstillstånd.
 • Till naturumet finns skyltar på finska och engelska. Terränginformationstavlorna i nationalparken finns på finska.

Syöte naturcentrum sommartid, omgivet av granar.

Eldplatser och stugor

Märk väl, att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats. Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Eldplatser

 • Syöte naturum: eldplatser och skärmskydd
 • Peuronlampi: eldplats och skärmskydd
 • Lomaoja: eldplats och skärmskydd
 • Rytivaara: eldplats
 • Vattukuru: eldplats och skärmskydd
 • Pyhitys: eldplats och skärmskydd
 • Salmitunturi: eldplats och skärmskydd
 • Kuittilampi: eldplats och skärmskydd
 • Kouva: eldplats och skärmskydd

Dagsstugor

Ödestugor

I Syöte nationalpark finns 8 ödestugor. Det är tillåtet att ha husdjur i alla stugor: 
 • Ahmatupa är belägen på Ahmavaaras södra sluttning längs ån Ahmaoja som mynnar ut i älven Pärjänjoki.
 • Hiltunen finns på den södra sidan av Hiltusenvaara, i den södra kanten av Iso Hiltusensuo.
 • Hoikkalampi ligger i den del av nationalparken som finns i Posio på den östra sidan av Hoikkalampi.
 • Raatetupa finns i den mellersta delen av nationalparken ovanpå Kumpu-Raatevaara, längs leden Ruuhensuo–Raatevaara– Rytivaara.
 • Lomavaara ligger i Lomavaara i närheten av Uleåborgs och Lapplans länsgräns längs UKK-leden.
 • Vinola ligger i Salmitunturi delområde, på den södra kanten av Patolehto, i närheten av Jylkyoja som mynnar ut i Kutinlampi.
 • Liiveri ligger i nationalparkens Latva-Korte-Kärppävaara delområde, på den östra sidan av Liiverinsuo.
 • Vaara-Salminen brann ner i 2020! 

Reserveringsstugor

I nationalparken finns Ahmatupa huresstuga. Det är tillåtet att ha husdjur i Syöteområdets reserveringstugor. Nycklarna finns i nyckelskåp vid stugans dörren. Online bokning (eraluvat.fi) eller från Syöte naturum, tfn 040 583 1608.
 • Ahmatupa hyresstuga är belägen på Ahmavaaras södra sluttning längs Ahmaoja som mynnar ut i älven Pärjänjoki.

Hyrestugor

Det är tillåtet att ha husdjur i Syöteområdets hyresstugor. Nycklarna finns i nyckelskåp vid stugans dörren. Online bokning (eraluvat.fi) eller från Syöte naturum, tfn 040 583 1608.

En liten grå stuga mitt i snöig skog.

Övernattning

Nationalparken indelas i två separata delar: en grund- och en ödemarksdel. 
 • I grunddelen ingår Syöteområdet från söder fram till sjön Latva-Kouva samt Maaselkä och Salmitunturi områden. I grunddelen är det tillåtet att tälta vid rastplatserna, dvs. i anknytning till skärmskydd och stugor. 
 • Till ödemarksdelen hör de nordligaste delarna av parken från sjön Latva-Kouva norrut samt Latva-Korte-Kärppävaara område. I ödemarksdelen är det tillåtet att tälta i enlighet med allemansrätten.

Tältning, skärmskydd och kåtor

Till utrustningen vid skärmskydden hör eldplats, vedförråd och yxa samt torrtoalett. Tältning är tillåten i anknytning till eldplatser samt på fritt valbara platser i parkens ödemarksdelar.
 • Längs UKK-leden finns fyra skärmskydd: Skärmskyddet vid Syöte naturum, skärmskyddet vid Lomaoja, skärmskyddet vid Peuronlampi samt skärmskyddet vid Kouva.
 • I Salmitunturi-området längs Kirkkopolku-stigen finns Salmitunturi skärmskydd.
 • Vattukuru, Pyhitys och Kuittilampi skärmskydd finns längs de utstakade sommarvandringslederna.
 • På Ahmatupas gårdsplan finns en kåta. 

Dricksvatten

 • I närheten av Ahmatupa finns en brunn vars vattenkvalitet inte undersöks (kokning rekommenderas).
 • I Rytivaara, 250 m från gårdsplanen, finns en källa vars vattenkvalitet inte har undersökts.
 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar i några minuter innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar mellan olika områden och beroende på temperaturen.

Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Vid terrängmålen i området finns inga samlingskärl för avfall och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 
 • I Syöte turistområde finns tre sorteringspunkter för avfall: I den nedre korsningen längs vägen till hotellet i Pikku-Syöte, på parkeringsplatån på Iso-Syötes topp samt i den norra ändan av Iso-Syötes nedre parkeringsområde.

Toaletter

 • I Syöte naturum finns toaletter samt invalidtoalett/barnvårdsrum
 • Torrtoalett finns vid alla rastplatser och stugor i nationalparken.

Service som erbjuds samarbetspartner i Syöte nationalpark

 • Samarbetsparter som erbjuder service i Syöte nationalpark
  • Dessa aktörer har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen och följer principerna för hållbar naturturism i sin verksamhet i nationalparken. 
 • Syöte naturums och Syötekyläs service (syote.fi, på finska) finns i närheten av nationalparken. Med huskypann i nationalparken, Syöte ödemarksservice samling.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • Café Korppi i Syöte naturum:
  • Öppet under naturumets öppettider.
  • Salta och söta läckerheter samt varma och kalla uppfriskande drycker.
  • Platser för cirka 45 personer inomhus och lika många på terrassen.
  • Även många företag i Syöte eller andra samarbetsparter erbjuder café- och restaurangtjänster.
  • Försäljning av kartor, spel, böcker.
  • Forststyrelsens produkter samt lokalt hantverk.

Butiker

I Syöte betjänar två butiker, Syötteen Kyläkauppa, tfn 044 344 8558 och Syöteshop, tfn 044 083 8668.

Övernattning i omnejden

Syöte nationalparks omnejd erbjuder många övernattningsmöjligheter i hotell, stugor, tält- och karavanområden.
 • I Syöte finns två områden för husvagnar och -bilar
 • Syöte Camping, Takarinteentie 4, tfn 050 476 3606.
 • Caravan Pikku-Syöte, tfn (08) 815 4000.
 • Under den snö- och isfria tiden kan man parkera sin husvagn på parkeringsområden i Syöte nationalpark eller i Iso-Syöte strövområde där det inte finns någon annan service.

Hotell och stugor

Tvättmöjligheter

 • Ahmatupa hyresstuga gårdsplan finns en bastu för hyresgästerna. 
 • Vid hotell, Safarihuset eller samarbetsföretag som erbjuder stuguthyrning är det möjligt att hyra en bastu eller tvätta sig.

Uthyrning av utrustning

Samarbetsföretag i Syöteområdet hyr ut utrustning för vinter- och sommarutflykter.

Tillgängliga tjänster

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Syöte nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Övrig service i omnejden

Omnejdens sevärdheter: