Vad kan man göra i Esboviken?

Vandra i naturen

På Esbovikens naturskyddsområde kretsar en cirka 1 kilometer lång stig.

Trappor leder över ett staket som omger en betesmark. En vandrare går över staketet längs trapporna.

Skåda fåglar

Esboviken hör till det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten. Områdets vassruggar och strandängar erbjuder lägliga förhållanden för många fågelarter. Även under flyttider rastar bl.a. flera vadare på ängarna.

En person med kikare i ett fågeltorn.

Fiska

I Mankby å är det tillåtet att fiska ifall man har den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi)Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.