Det har hittats spår av bosättning t.o.m. från bronsåldern på det nuvarande Esbovikens naturskyddsområde och de äldsta tecknena på jordbruk och svedjebruk är ungefär 1100 - 1400 år gamla.

Marken som nu hör till naturskyddsområdet var i Esbo gårds ägo från slutet av 1500-talet ända fram till 1960-talet. Under denna period förekom det ständig verksamhet på området: på 1500-talet hörde Esboviken till Esbo gårds fiskeområde. Sedermera i och med landhöjningen, senast på 1800-talet, började områdets ängar användas till betesmark. På 1920-talet var gårdens fisketorp beläget på Fiskarskullen. Under Porkalas arrendetid låg ett gränsbevakningsställe på Fiskarskullen, men detta inverkade inte på användningen av området som betesmark. På 1960-talet sålde Esbo gård området bredvid naturskyddsområdet till veterantomter och därmed uppkom Glasdalens småhusområde.