Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

På naturskyddsområdet finns det en stig som börjar och slutar på parkeringsplatsen.

En person går längs en skogsstig. En ledmarkering syns i förgrunden.

Rundslingor

  • På området löper det en stig, 1 km, som rundar Fiskarskullen. Från denna kan man göra en avstickare till naturtornet, som är beläget i den södra delen av området. Leden är markerad i terrängen med gult utprickning. Leden är inritad bland annat på informationstavlans karta vid parkeringsplatsen.

Stenar täckta av mossa bredvid en naturstig.