Avståndet från startpunkten, dvs. Petkeljärvi nationalpark, står inom parentes.

Petkeljärvi friluftscentrum - Hiislampi skärmskydd, 15 km

En åsstig som omges av stora tallar.Då man vandrar längs Taitajan taival -leden i riktning från söder mot norr, startar leden från Petkeljärvi nationalparks friluftscentrum. Leden följer de första 200 m vägen Petkeljärventie norrut, varefter den viker av till en stig på vänstra sidan av vägen. Taitajan taival följer till en början samma rutt som två naturstigar (Kuikan kierros, Harjupolku). Vid leden finns det skyltar, som berättar bl.a. om åsarnas uppkomst.

Taitajan taival går 1,5 km i nationalparken, där skogarna består av gamla, talldominerade blandskogar. Leden fortsätter sedan till Petkeljärvi - Putkelanharju Naturaområde, där den går genom en ung tallskog och över två broar till den vackra tjärnen Keltasilmä (2,6 km). Vid Keltasilmä skärmskydd finns en eldplats och en torrtoalett. Man kan bra ta ett dopp i tjärnen med sandbotten. Det finns dock ingen allmän badstrand. Leden går längs Hevonharju åsryggar och förbi vattendrag ända fram till Tetrijärvi skärmskydd (9 km). Den höga och smala åsen Hevonharju hör till de vackraste etapperna utmed leden. Vid leden finns skyttegravar och befästningsgropar från andra världskriget.

Vid Tetrijärvi skärmskydd finns det en eldstad. Vid skärmskyddet finns det också en tillgänglig torrtoalett. Leden fortsätter genom ekonomiskogar till Issonjärvi parkeringsplats (12,3 km), där det finns en torrtoalett. Efter parkeringsplatsen följer leden ställvis små vägar och korsar andra stigar, så här lönar det sig att följa med ledmarkeringen ytterst noggrant. Leden går över vägen (nr 5004) från Möhkö till Ilomants 300 m före Issonjärvi parkeringsplats, varefter leden åter stiger upp på åsryggen och korsar vägen till Ruuhkaranta (13,6 km från startpunkten). Efter att leden korsat vägen fortsätter den åter uppe på åsen ända till Hiislampi rastplats (15 km), där det finns ett skärmskydd, en eldplats och en torrtoalett.

En tjärn med trädstammar på bottnen.

Hiislampi skärmskydd - Putkela parkeringsplats, 4,3 km

Från Hiislampi skärmskydd går leden mot Putkela, till en början bland gamla tallar uppe på en hög och smal ås. Skogen på åssluttningen vid Myllylamminsärkkä brann på 1990-talet, vilket avslöjas bl.a. av de svarta brandlyrorna nertill på tallar. På 3,5 km avstånd från Hiislampi skärmskydd fortsätter leden till Karvila stugväg, och det är all orsak att igen följa med ledmarkeringen ytterst noggrant. Putkela parkeringsplats ligger vid Karvilavägen. Jordbrukslandskapen utmed vägen ger trevlig omväxling efter skogspartierna. Leden går längs Karvilavägen till Putkela.

En sandväg i solsken. Intill vägen finns skog.

Putkela parkeringsplats - Mekrijärvi, 11,6 km

Från Putkela parkeringsplats går leden 1,3 km längs Karvialavägen till Putkelavägen. Efter ca en kilometer viker leden av från Putkelavägen till höger till en mindre byväg. Leden fortsätter härifrån som en stig upp på Putkelansärkkä, varifrån man har en fin utsikt över åsens östra sida, ån Koitajoki och dess strandmader. På en backe vid stranden av tjärnen Linnalampi på västra sidan av leden har det troligen funnits en borg, som användes under järnåldern eller medeltiden, eventuellt under båda tiderna. Följande rastplats är Linnalampi skärmskydd (24,5 km) vid Koitajokis strand. Vid skärmskyddet finns det också en eldplats och en torrtoalett.

En informationstavla längs en åsstig.

Efter Linnalampi går leden genom ekonomiskog, dels längs en väg, dels längs en stig. Leden korsar vägen Hatuntie (nr 552) ca 3 km från Linnalampi. Efter att leden korsat vägen följer diverse stugvägar, och det är all orsak att följa ledmarkeringen och läsa kartan noggrant. Emellanåt stiger leden åter upp på åsen och fortsätter där som en stig. Ställvis har man utsikt över Koitajoki, som leden följer på västra stranden. Leden går sedan som stig över en åker, fram till dess sydöstra hörn och fortsätter från åkerns sydvästra hörn längs en väg. Efter detta följer leden körstråk och stigar genom ekonomiskogar och kommer till en liten grusväg ännu 900 meter före Mekrijärvi.