En skogsstig mitt bland ormbunkar.Taitajan taival -leden är en medelsvår led. Taitajan taival är en sommarled. Ställvis längs leden förekommer det branta uppförsbackar, men ledens botten är i allmänhet i gott skick. Största delen av den är väl markerad i terrängen, men Forststyrelsen rekommenderar ändå att du har med dig karta och kompass och är extra uppmärksam för att hålla reda på ledmarkeringen. Leden rekommenderas av denna orsak inte för mindre erfarna vandrare. Det tar 2 - 3 dygn att tillryggalägga leden, beroende på gånghastigheten och vandrarens kondition. Det finns inga tillgängliga tjänster på leden.

Det är tillåtet att åka cykel på leden, men rutten är ställvis krävande på grund av trädrötter och stenar på leden samt de stora höjdskillnaderna. Rutten för Pogostan hiihto skidlopp tangerar den här sommarleden.