Kartor över Taitajan taival -leden och kommunikationer till leden

Kommunikationer

Taitajan taival ligger i Ilomants, öster om stamväg 74 mellan Joensuu och Ilomants.

Med bil

  • Rutten till ledens södra ändpunkt från Joensuu - Ilomants-vägen (nr 74) är skyltad med vägvisare till Petkeljärvi nationalpark. Man kommer till Petkeljärvi nationalparks naturstuga och friluftscentrets parkeringsplats från Ilomants längs Möhkövägen (nr 5004), från vilken man viker av till Petkeljärvivägen. Från korsningen är det 6 km till parkeringsplatsen.
  • I ledens södra delar intill Möhkövägen finns Issonjärvi parkeringsplats vid Issonjärvis strand. Från den här parkeringsplatsen är det kort väg till den sträcka av Taitajan taival -leden som ligger mellan Hiislampi skärmskydd och Tetrijärvi skärmskydd. Vägförvaltningen ansvarar för skötseln av parkeringsplatsen och toaletten.
  • Från Parppeinvaara går det en förbindelseled till Hiislampi rastplats, som ligger ungefär i mitten av Taitajan taival -leden.
  • I norra delen av leden ligger Putkela parkeringsplats intill Karvialavägen, på 1,3 km avstånd från väg nr 522. Från parkeringsplatsen är det ca 11 km till ledens norra ändpunkt i Mekrijärvi.

  • I Mekrijärvi finns det ingen anvisad parkeringsplats.


 

Med allmänna kommunikationer

  • Man kommer endast under skoldagar med buss från Ilomants längs Möhkövägen (nr 5004) till Oinassalmi (Petkeljärvi vägskäl), därifrån det är 6 km till Petkeljärvi nationalpark.


Lämpliga startpunkter

Kartor

 

Övriga kartor

  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi friluftskarta 1:25 000, Karttakeskus 2013. Kartan kan köpas bl.a. i Koli naturum och från Karttakeskus.
  • Terrängkartor N622 och P611, 1:50 000. Kartor kan köpas från bl.a. Lantmäteriverket och Karttakeskus.
  • Grundkartblad / terrängkartor nr 4243 06, 4243 09 och 4243 12, 1:20 000. Kartor kan köpas från bl.a. Lantmäteriverket och Karttakeskus.
  • Utflyktskarta GT Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.