Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Matalakangas parkeringsplats ligger vid vägen Teerivaarantie på östra sidan av Simojärvi och i närheten av ån Paasonjoki. Parkeringsplatsen är en lämplig startpunkt för alla friluftsleder på Simojärvi- och Soppanaområdena. Man kommer också fint till Korouoma - Simojärvi friluftsled från denna parkeringsplats.
 • Den bästa startpunkten med tanke på Simojärvi vandringsled är Korvajokisuu, som ligger på östra sidan av sjön Simojärvi. Det finns vägskyltar till Korvajokisuu från Teerivaarantie.
 • I närheten av Yli-Soppananjärvi tältningsområde finns det en parkeringsplats, som också fungerar som startpunkt till Simojärvi vandringsled.
 • Parkeringsplatserna plogas inte på vintern.

Rundslingor

Lederna på områdena är lätta att vandra. De lämpar sig bra också för mindre erfarna vandrare. Lederna är markerade med orange målarfärg.

 • Simojärvi friluftsled, 14,5 km, är en lättframkomlig led, som startar från Korvajokisuu och vars fuktigaste partier är spångade. Längs leden kan man beundra insjölandskapet, myrnaturen och fina berg i dagen. Man kan också starta vandringen från Matalakangas parkeringsplats. Obs! Ruttmarkeringarna är dåliga och kan vara svåra att upptäcka. Sträckorna är redan i dåligt skick, var försiktig när du flyttar. Vissa broar är också i dåligt skick.
  • Sevärt: Suolahti sandstrand och Tuppilampi klippor.
  • Service: Tuppilampi eldplats, områdena Korvajokisuu och Yli-Soppananjärvi med kokskjul och eldplatser och fina tältningsmöjligheter. På Yli-Soppananjärvi tältningsplats finns det också en brunn, där man kan ta dricksvatten.

 En sandig sjöstrand med stora tallar. En naturstig längs stranden är markerad på tallstammar med röda färgprickar och det finns en röd byggnad i bakgrunden.

 • Paasonjärvi friluftsled, 11,3 km, går på skyddsområdet för gamla skogar. Leden är lättframkomlig och de fuktigaste ställena är spångade. Över åarna Paasonjoki och Paha-Paasonjoki går det broar. Ledens startpunkt ligger intill Teerivaarantie, nära Paasonjoki.  Obs! Ruttmarkeringarna är dåliga och kan vara svåra att upptäcka. Sträckorna är redan i dåligt skick, var försiktig när du flyttar. Några av broarna är också i dåligt skick och trapporna till floden Paasonjoki är farliga.

  • Sevärt: Paasonsuo kärräng, de gamla skogarna på området.
  • Service: eldplats och Kostis kåta vid Paha-Paasonjärvi.
  • Förbindelser: Man kommer från leden till Paasonvaara utsiktsstig samt till Korouoma - Simojärvi vandringsled.
 • Paasonvaara utsiktsled, 5 km, följer delvis Paasonjärvi friluftsled. Leden är tämligen lätt men man bör ha ganska god kondition för att orka kliva upp på berget Paasonvaara. Leden går också över öppna berghällar. Utsikten från Paasonvaara är fin. Paasonjärvi är en lång och smal sjö, och de branta klipporna vid sjöns sydöstra strand är ståtliga. Utsiktsleden startar som en egen rundslinga från Paasonjärvi friluftsled, nära Kostis kåta.

En eldplats i sjöstrandskogen. Där finns en skylt med text Paha-Paasonjärvi och en vägvisaren till naturstigen med sikter

Övriga leder

 • Korouoma - Simojärvi vandringsled, 23 km, går genom områdena. Från Paasonjärvi vandringsled fortsätter denna led till Korouoma, vart det är ca 10 km från Paha-Paasonjärvi. Lämpliga startpunkter till leden är Korvajokisuu, Yli-Soppananjärvi parkeringsplats och Matalakangas parkeringsplats intill Teerivaarantie och Paasonjoki. Obs denna rutt kommer att avslutas.

Vatten- och kanotleder

 • Simojärvi passar bra för båtliv och kanotturer. Det lönar sig för båtförare att skaffa sjömärkeskartan över Simojärvi, för det finns otaliga grund i sjön. Om man inte känner till Simojärvi väl, är det bäst att inte avvika från båtlederna. Man kan paddla från sjön längs Simojoki fast ända till Bottenviken.
  • Sevärt: Kultisalmi vid Simojärvi.
  • Service: Man kan ta i land med mindre båtar vid öar med skärmskydd och stugor i Simojärvi. 

Fyra paddlare med kajaker på en solig sjö.

Snöskoterleder och -rutter

 • Iso-Syöte - Rovaniemi snöskoterrutt går över Simojärvi från Impiö öster om ön Porosaari och via Kultisalmi till Pohjaslahti. Det finns flera rastplatser intill snöskoterrutten. Den del av snöskoterrutten som går över isen markeras varje vinter på nytt. Kartor (metsa.fi, på finska) över snöskoterrutterna på området finns på Forststyrelsens webbsidor.