Kartor över och kommunikationer till Simojärvi och Soppana

Simojärvi- och Soppanaområdena ligger söder om stamväg 81, som går mellan Rovaniemi och Kuusamo.

Kommunikationer

Med bil

 • Från Ranua
  • Det är ca 55 km från Ranua till Korvajokisuu och 60 km till Yli-Soppananjärvi. Från Ranua kör man 37 km mot Posio (väg nr 941), tar sedan av till vänster mot Impiö (väg nr 9411) och kör 12 km, varefter man tar av till vänster till vägen Teerivaarantie. Vägen är skyltad med svarta vägskyltar på vilka det står Korvajokisuu med vitt. Man kommer till alla friluftsledernas startpunkter från Teerivaarantie. Teerivaarantie är plogad på vintern, men vägarna från Teerivaarantie fram till startpunkterna är inte plogade.
  • Det är 39 km från Ranua till Simojärvis fiskehamn. Från Ranua kör man 26 km mot Kemijärvi längs väg nr 942, varefter man tar av till höger till vägen Simojärventie, som man kör 12 km, och vänder sedan till vänster och kör ca 1 km tills man har fiskehamnen på högra sidan.
 • Från Rovaniemi
  • Det är ca 110 km från Rovaniemi till Korvajokisuu. Från Rovaniemi kör man 60 km mot Kuusamo (väg nr 81). Efter Vanttauskoski tar man av till höger till väg nr 942 till Ranua, kör 13 km och viker av till Teerivaarantie. Sedan kör man längs Teerivaarantie ca 35 km.
  • Det är ca 96 km från Rovaniemi till Simojärvis fiskehamn. Från stamväg nr 81, som går mellan Rovaniemi och Kuusamo, tar man av efter Vanttauskoski till höger till vägen till Ranua nr 942 och kör 25 km och viker av till vänster till Simojärvivägen. Sedan kör man 12 km längs Simojärvivägen, tills fiskehamnen dyker upp på vänstra sidan.
 • Körinstruktion till kundtjänst Pilke.

Med allmänna kommunikationer

 • Man kommer med buss till Ranua kyrkby, men till Simojärvi- och Soppanaområdena finns det mycket dåligt med allmänna kommunikationer. Information om tidtabellerna för de bussar som går till Ranua finns på Matkahuoltos webbsidor (matkahuolto.fi).

Med båt

 • På Simojärviområdet finns fyra sjösättningsställen, av vilka följande tre lämpar sig för segelbåtar och motorbåtar: Pohjaslahti, Simontaival och Simojärvi fiskehamn.

Lämpliga startpunkter

 • Matalakangas parkeringsplats ligger intill Teerivaarantie, nära Paasonjoki på östra sidan av Simojärvi.
 • Öster om Simojärvi finns Korvajokisuu parkeringsplats, som det finns vägskyltar till från Teerivaarantie.
 • Nära Yli-Soppananjärvi tältningsområde finns en parkeringsplats.
 • Parkeringsplatserna plogas inte på vintern.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Korouoma - Simojärvi rekreationskarta 1:50 000, Lapin Maanmittauslaitos 2000. Kartan kan köpas från Kundtjänst Pilke och Lantmäteriverket.
 • Viittakartta Simojärvi (sjömärkeskarta över Simojärvi) 1:50 000, Sjöfartsverket 1981. Rekommenderas för den som färdas till sjöss. Kartan kan köpas från Sjöfartsverket.
 • Terrängkarta S522 Simojärvi, 1:50 000, Karttakeskus 2006. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Simojärvi-Soppanas karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Teerivaarantie, Matalakangas
 • Korvajokisuu
 • Yli-Soppanajärvi

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.