Fina utsikter i nationalparken

Fyrön Säbbskär

Fyrön Säbbskär (fi. Säppi) (61° 28,73'N, 21° 20,52'E) ligger utanför Satakundas kust i Bottenhavet och hör till Euraåminne kommun. Ön ligger på 5,5 kilometers avstånd från fastlandet. Säbbskär har värdefulla naturvärden: på den 150 hektar stora ön med näringsrik berggrund av diabas finns bl.a. ett område som ingår i det nationella lundskyddsprogrammet samt värdefulla kulturlandskap. Ön är också en viktig rastplats för flyttfåglar. 

Ett somrigt traditionslandskap. I förgrunden finns grönskande växtlighet och i bakgrunden finns gamla stugor i trä och en fyr.

Man började bygga den nuvarande fyren våren 1873. Den byggdes på västra stranden av ön, intill den farled som går från öppna havet till Björneborgs hamn. Fyren är 28,21 meter hög. Utöver fyren byggdes på ön också hus för en fyrmästare, en äldre fyrvaktare och två yngre fyrvaktare. I dag är de här stugorna uthyrda.

På öns nordvästra strand finns en hamn som kallas Kruununmöljä. När man rör sig på ön kan man få se en glimt av de skygga mufflonfåren, som jaktföreningen Reposaaren metsästyseura ry har skött om allt sedan år 1949. Från och med år 2009 betar också highlandkor på strandängarna.

Kuuskajaskari befästning

På Kuuskajaskari före detta befästningsö (61°08.2'N, 21°22.2'E) finns bl.a. fyra kustartillerikanoner som armén tagit ur bruk, två sjöbevakningstorn, rikligt med löpgravar och nästen. Nuförtiden är ön i turistbruk. På holmen finns logi-, café- och restaurangtjänster samt mötes- och bastutjänster. Längs Kuuskajaskari-stigen kan man bekanta sig med öns historia och geologi. Man kommer till Kuuskajaskari med sjöbuss på sommaren.  Läs mera om ön (rauma.fi, på finska) och de tjänster som företag erbjuder på ön (kuuskajaskari.fi, på finska).


Kylmäpihlaja fyrö

Kylmäpihlaja fyrö (61°08,6'N, 21°18.3'E) ligger alldeles vid öppna havet på ca 10 kilometers avstånd från fastlandet. Kylmäpihlaja fyr uppfördes år 1953 och var den sista fyr som byggdes för att bemannas. Kylmäpihlaja är också en fin fågelö. Numera är fyrön ett populärt turistmål med utmärkta restaurang-, café-, bastu- och logitjänster. Det går regelbundet sjöbussar till Kylmäpihlaja på sommaren. Båtfolket kan använda sig av tjänsterna i utflyktshamnen. Läs mera om ön (rauma.fi, på finska) och de tjänster som företag erbjuder på ön (kylmäpihlaja.fi, på finska).

En modern och kantig fyrbyggnad i ett klippigt skärgårdslandskap. Himlen är molnfri.
 

Enskär – en pärla i södra Bottenhavet

Enskär (fi. Isokari) (60° 43,24'N, 21° 01,90'E) hör till Gustavs kommun och ligger 22 km sydväst om Nystad i södra delen av Bottenhavet. Det är ca 20 km från ön till Gustavs. Enskär är en unik oas ute i havet. På ön finns förutom klipp- och stenstränder också frodiga lundar, torrängar och myrängar. Naturen är mycket mångsidig både till floran och till faunan. Den gamla bebyggelsen och i synnerhet betet och samlandet av vinterfoder har lett till att växligheten på denna ö, som är rätt så nära naturtillståndet, har blivit ännu mångsidigare. Det växer rentav 380 olika växtarter på Enskär. 

En stuga i trä i förgrunden och i bakgrunden tornar en fyr upp sig.Enskär är känt för sin fyr, som blev klar under Nikolaj I regeringsperiod år 1833. Planerna att bygga en fyr föddes redan i början av 1800-talet efter Napoleonkrigen, då Sverige avträdde Finland till Ryssland. Före det här använde man vid Bottniska viken huvudsakligen den farled som följdeSveriges kust, men Ryssland ville ha en förbindelseled till den finska

sidan av Bottniska viken. Enskär är Finlands näst högsta fyr (49,4 m).

På ön bodde förr i tiden inte enbart fyrpersonal utan också lotsstationens personal. I dag är en del av byggnaderna uthyrda till sommargäster.

På ön finns olika tjänster för turister och på sommaren kan man bekanta sig med fyren under en guidad rundtur.  Man kommer till fyrön Enskär med egen båt eller på sommaren med förbindelsebåt från Nystad. Läs mera om transport och de tjänster som företag erbjuder på ön (isokari.fi, på finska).

Katanpää – fångarnas, beväringarnas och båtfolkets ö

Katanpää fästning (60° 36.86N, 21°10.77'E) har genom tiden haft mer eller mindre frivilliga besökare. På Katanpää kunde man bevaka alla tre kustfarleder som går genom Skärgårdshavet. Av denna orsak lät Nikolai II på 1910-talet bygga befästningen på ön, som den nordligaste basen i Peter den stores befästningslinje. På den tiden byggde fångar från Amur och Manchuriet två kilometer kullerstensväg på ön.  På 1930-talet, då Finland redan var självständigt, bröt för sin del finska fångar gatstenar och reparerade kasernbyggnaderna på ön. Åren 1955–1999 fungerade Katanpää som vaktbefästning. 
Fastän Katanpää inte längre har militär betydelse, är ön en kulturhistoriskt värdefull sevärdhet och en populär hamn bland båtfolket. På sommaren kommer man till ön också med förbindelsebåt från Nystan eller från Gustavs. Katanpää är det sydligaste utflyktsmålet i Bottenhavet. Läs mera om ön och de tjänster som företag erbjuder på ön (på finska, katanpaa.fi).  


 

I nationalparkens närhet