Stora Enskär

Strandzonen på Stora Enskär varierar från sandstränder till stränder med stenblock. I centrum av ön finns gammal barrskog och några små gölar. På öns nordöstra strand finns en djävulsåker, dvs. en fornstrand.

Läge 

Björneborg, Koordinater (WGS84): P 61˚40, 573' I 21˚22, 557'

Trafikförbindelser och kartor

 • Närmaste hamn dit man kommer med bil är Santunranta i Räfsö, Koordinater (WGS84):  N 61°37,0’ - E21°2 6 , 4’
 • Terrängkarta 1:50 000 M324 Mäntyluoto  
 • Grundkarta 1:25 000  M3244 Tahkoluoto
 • Sjökortserie E Selkämeri, 1:50 000.
 • Utflyktskarta.fi

Trafikförbindelser med båt

Man närmar sig Stora Enskär från den västgående farleden till bryggan i öns södra ända, där förtöjningen sker i bryggan och en boj.

Tjänster på Stora Enskär

 • Brygga
  • Förtöjningssätt: boj.
  • Med små båtar är även sidoförtöjning möjlig.
  • Djup 2,0 m
 • Naturstig 1,3 km 
 • Guidetavla 
 • Eldplats 
 • Toalett 
 • Kokskjul  

Utflykter till Stora Enskär

Forststyrelsens samarbetsföretagare erbjuder båtutflykter till Stora Enskär på beställning.

Anmärkningar

 • När varning för terrängbrand har utfärdats, är det förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. På ön finns inga kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Dricksvatten bör medtagas.
 • Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur till hyresstugan.Sällskapsdjur måste ovillkorligen hållas kopplade då man rör sig på ön. 
 • För att trygga fåglarnas häckningsro får man röra sig enbart längs de markerade stigarna under 1.5 - 15.7.
 • Mobiltelefonens hörbarhet 
 • Kontrollera vilka tillstånd för fiske behöver du (eraluvat.fi).
 • Skydd mot fästingar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer