Service på Bottenhavets öar

I Bottenhavets skärgård finns flera öar som lämpar sig som utflyktsmål. På många av dessa öar har det funnits krigstida fästningar. Många fyröar har också öppnat sina portar för besökare. I en del av fyrarna får man gå in på en guidad tur. 
Till flera av besöksmålen ordnas båttransporter och även Forststyrelsens samarbetsföretagare erbjuder båtutflykter till öarna på beställning.  Alla besöksmål kan man nå med egen båt eller kanot.  På en del av öarna kan man också övernatta.

Hamnskär 
Stora Enskär
Enskär
Katanpää fästningsö
Kuuskajaskari
Kylmäpihlaja
Äggrundet
Sälgskär
Säbbskär
Vähä-Haurunen