Sälgskär

Sälgskärs stränder är steniga, men i de inre delarna växer robust tallskog. Blåbär trivs på tallmon och ön är ett utmärkt mål för bärplockning.

Koordinater

Vittisbofjärd skärgård, Björneborg, koordinater (WGS84): P 61˚41, 569' I 21˚23, 807'

Trafikförbindelser och kartor

 • Närmaste hamn dit man kommer med bil är Santunranta i Räfsö, koordinater (WGS84):  N 61°37,0’ - E21°2 6 , 4’   
 • Terrängkarta 1:50 000 M324 Mäntyluoto  
 • Grundkarta  1:25 000 M3244 Tahkoluoto
 • Utflyktskarta.fi

Trafikförbindelser med båt

Ankomst till Sälgskär sker från den norrgående farleden enligt infartsskyltarna. 

Tjänster på Sälgskär

 • Två bryggor:
  • större bryggan: djup 1,7–2 m
  • mindre bryggan: djup 1 m. 
  • Förtöjning vid bryggan och vid boj, men med små båtar är även sidoförtöjning möjlig.
  • Öppen för sydlig vind.
 • Två kokskjul
 • Toalett
 • Informationstavla
 • Naturstig

Utflykter till Sälgskär

Forststyrelsens samarbetsföretagare erbjuder båtutflykter till Sälskär på beställning. 

Anmärkningar

 • När varning för terrängbrand har utfärdats, är det förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. På ön finns inga kokskjul eller andra eldplatser  försedda med tak och fast rökkanal.
 • Dricksvatten bör medtagas.
 • Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur till hyresstugan.Sällskapsdjur måste ovillkorligen hållas kopplade då man rör sig på ön. 
 • För att trygga fåglarnas häckningsro får man röra sig enbart längs de markerade stigarna under 1.5 - 15.7.
 • Mobiltelefonens hörbarhet 
 • Kontrollera vilka tillstånd för fiske behöver du (eraluvat.fi).
 • Skydd mot fästingar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer