Leder i Leivonmäki

9.1.2024
Koskikaran kierros -naturstig och Rutalahti förbindelseled är stängda på grund av iset som har bildats på Korvenkoski-bron.

Ledernas startpunkter

Se mer information och vinterunderhållet för parkeringsplatserna.

Lättframkomliga leder

Harjujärvi tillgängliga led 700 m/riktning

Krävande tillgänglig led symbol. Tillgänglig toalett symbol. 

Vid bar mark, vandringstid 1t
Krävande tillgänglig naturled

Alla är välkomna att beundra landskapet kring Harjujärvi! Såväl med barnvagn som i rullstol med assistent.
 
En leende person i rullstol på en skogsstig. I bakgrunden en informationstavla i trä.
 

Startpunkt

Harjujärvi, rastplats (pdf 2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Tillgänglig parkering på Harjujärvi rastplats, kom ihåg att be om koden för låset i förväg. Allmän parkering på Kirveslampi parkeringsområdet. Läs närmare anvisningar på sidan Tillgänglig Leivonmäki.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg

Harjujärvi tillgängliga led går från Harjujärvis rastplats till Turasenlampi. Leden är 700 meter lång i en riktning och går tillbaka längs samma rutt. Hela den tillgängliga leden är cirka 2 m bred. Början är en ganska jämn sandväg. Beläggningen består av hård sand och delvis av makadam och barr. Längs leden finns dock några backar där längdlutningen varierar mellan 6 % och 13 %. Längs leden finns också ställen vars lutning varierar i sidled med cirka 4 %. Ledens slutdel är en bred och lättframkomlig plankspång. På andra sidan spången finns en ledstång. Leden slutar vid Turasenlampi strand vid utsiktsbryggan. På bryggan finns en rastbänk där man kan känna myrtjärnens stämning. Harjujärvis tillgängliga led är en del av den 2,2 km långa Luupäärundan.

Breda spångar vid stranden av en myrtjärn. Jorden är frostig och myrtjärnen har isskorpa.

Friluftskonstruktioner

På Harjujärvis strand finns tillgängliga kokskjul, eldplats, tältningsområde och torrtoalett. Läs närmare på sidan Tillgänglig Leivonmäki.

 

Luupään lenkki (Luupäärundan), 2,2 km rundslinga

 Tillgänglig toalett symbol. 

Vid bar mark, vandringstid 1t
Lättframkomlig stig, Harjujärvis tillgängliga led är en del av Luupäärundan

Vad är en dödisgrop? Hur ser en ås och ett flyttblock ut? Om du vill se spår av istiden, styr kosan till Kirveslampi parkeringsplats.

En vandrare och två barn går längs en handikappanpassad led gjord i trä. I bakgrunden ett somrigt myrlandskap och en liten tjärn.


Startpunkt

Adress: Kirveslampi parkeringsplats, Vartiamäentie 1073, Joutsa (pdf 2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

På Harjujärvis strand finns en tillgänglig koksjkul, en separat tillgänglig eldplats, ett tältningsområde och en tillgänglig toalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg
Rekommenderad vandringsriktning: motsols

Utmed leden förekommer vissa höjdskillnader. Leden är ställvis ganska smal och det kan ibland ligga kullfallna träd på den. Leden är markerad i terrängen med skyltar.

En vandrare går längs en stig i en åsskog.

Luupään lenkki (Luupäärundan), 2,2 km är en geologisk naturstig. Stigens skyltar informerar om geologin i Leivonmäki nationalpark och bekantar vandraren med bl.a. dödisgropen, åsen, flyttblocket samt nattskärran som är parkens symboldjur och som trivs i åslandskapet.
 
 

Övriga vandringsleder 0–10 km

 

Kirveslammen kierros (Kirveslampirundan), 1,7 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 1t
Lättframkomlig stig

Getporsens doft, spångstigarna och den vackra vyn från Kirveslampi naturtorn inbjuder hela familjen att njuta av en myrutflykt.

Vandrare på en strand vid en lugn myrtjärn en solig sommardag.


Startpunkt

Adress: Kirveslampi parkeringsplats, Vartiamäentie 1073, Joutsa (pdf 2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Två barn lutar sig mot räcket på ett utsiktstorn och ser ut över en liten tjärn i ett myrlandskap. Bakom myren finns skog.

Friluftskonstruktioner

Kirveslampi naturtorn i Haapasuo. Obs!, ingen toalett.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg

Rekommenderad vandringsriktning: motsols

Kirveslammen kierros (Kirveslampirundan), är klassificerad som lätt. Längs denna runda har man de bästa möjligheterna att bekanta sig med myrnaturen i Leivonmäki nationalpark. Leden som går över myren Haapasuo och åsen Haapasuonharju är till stor del spångad. 

Harjunlahti förbindelseled, 3 km/riktning

Vid bar mark, vandringstid 1h
Lättframkomlig stig
Ledmarkering: blå målarfärg

Skogsvy.

Harjunlahti förbindelseled förenar Harjunlampi badstrand (Joutsa kommun) med Kirveslampi parkeringsplats (3 km).

Koskikaran kierros (Koskikararundan), 3,5 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 1,5t
Till största delen en lättframkomlig stig. Trappor i början och rötter och stenar på stigen i vissa platser.

Finn en dold pärla – Rutajoki med sina brusande forsar!

En träbro över forsen.

Startpunkt

Adress: Koskikara parkeringsområde, Rautsillantie 2, Joutsa (utflyktskarta.fi). Det är ungefär 100 meter från parkeringsområdet till ledens startpunkt.

Sevärt

Ån Rutajoki och dess forsar

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gul målarfärg

Koskikararundan startar från Rutalahti och går delvis i nationalparken, delvis på privat mark. Stigen följer Rutajokis strand. I ån finns både ståtliga, brusande forsar och stillsamma lugnvatten. Vid cirka 1,2 km finns ett matbord för att vila och äta matsäck. Längs stigen finns ställvis spångar, ställvis steniga ställen med rötter. Leden är dock i huvudsak lättframkomlig. Sträckan tillbaka som går längre bort från ån är en mycket jämn och snabbframkomlig stig. Koskikararundan har ett mycket varierande trädbestånd – längs sträckan finns skogar som domineras av gran, björk eller tall. Längs leden finns sju naturstigstavlor som berättar om Rutajokis intressanta historia och natur.

Du kan bekanta dig med naturstigsstavlorna på förhand (2,1 MB, pdf, julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska).

Harjunkierros, 4,5 km rundslinga

Fotvandring i Leivonmäki symbol. Eldplats i Leivonmäki symbol. Torrtoalett i Leivonmäki symbol. Tältningområde i Leivonmäki symbol. Skrämskydd i Leivonmäki symbol. Parkeringsplats i Leivonmäki symbol.

Vid bar mark, vandringstid 1,5t
På största delen lättframkomlig, några branta uppförs- och nedförsbackar

Kliv upp på åsen och ta dig ner till sjöstranden genom ljusa tallskogar. Hälsa på knipan vid sjön.

En vandrare sitter på en stor sten i en somrig tallskog.


Startpunkt

Adress: Selänpohja parkeringsplats, Kansallispuistontie 20, Joutsa (2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Lintuniemi tältningsområde och skärmskydd, där det även finns badmöjligheter, men ingen officiell badstrand. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Längs leden kan man beundra åsnaturen då den är som vackrast, eftersom stigen går längs åsens krön.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: röd målarfärg
Rekommenderad vandringsriktning: medsols

Harjunkierros börjar vid Selänpohja parkeringsplats och går bredvid Pirttilampi till Erijärvi-sjöarna och från Lintuniemi vid stranden av sjön Rutajärvi tillbaka till parkeringsplatsen. Man kan kombinera Harjunkierros också med ett besök till Joutsniemi.

 

Mäyränkierros, 5,5 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2t
Lättframkomlig stig

Vyerna utmed rundslingan Mäyränkierros är typiska för Leivonmäki nationalpark. Den lättframkomliga terrängen lockar till motion!
 
En vandrare går på en stig i en somrig tallskog. På trästammarna har det målats ledmarkeringar.


Startpunkt

Adress: Selänpohja parkeringsplats, Kansallispuistontie 20, Joutsa (2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Tältningsområdet och skärmskyddet vid Lintuniemi, där det även finns badmöjligheter, men ingen officiell badstrand. Soimalampi eldplats och skärmskydd (om man besöker Soimalampi, blir sträckan sammanlagt 8,5 km). Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Längs leden kan vandraren beundra såväl åsnaturen med dess dödisgropar och små tjärnar som myrlandskapet.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg
Rekommenderad vandringsriktning: medsols

Mäyränkierros börjar vid Selänpohja parkeringsplats och rundar via tjärnen Mäyrälampi. Från Mäyränkierros går en ca 1,5 km lång avstickare till Soimalampi skärmskydd. Från Mäyränkierros går också en avstickare till Joutsniemi.

Övriga vandringsleder över 10 km

 

Rutalahti förbindelseled, 11 km/riktning

Vid bar mark, vandringstid 3,5t
Svårighetsgrad: normal led

Startpunkter

Adress: Koskikara parkeringsområde, Rautsillantie 2, Joutsa odh Selänpohja parkeringsområde, Kansallispuistontie 20, Joutsa (2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg

Rutalahti förbindelseled förenar Rutalahti (Koskikararundan) och Selänpohja parkeringsområde (11 km). Leden går delvis utanför nationalparken och längs skogsbilvägar.

Terrängcykelled

 

Terrängcykelled, 22 km

Vid bar mark, åktid 3-6 timmar
Svårighetsgrad: normal terrängcykelled

Under terrängcykelturen (MTB) i Leivonmäki ser du under en dag hela mosaiken av mellersta Finlands natur. Rutten för dig genom ljusa tallåsar och fuktiga kärrsänkor, förbi slukhål och klara skogssjöar.

Två terrängcyklister.

Startpunkt

Adress: Selänpohja parkeringsplats, Kansallispuistontie 20, Joutsa (2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Det finns skärmskydd i Soimalampi och Joutsniemi. Toaletter finns i Soimalampi, Joutsniemi och Selänpohja parkeringsområde. Ta med dig eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: Ruterformade gula märken på träden

MTB-rutten i Leivonmäki är en rundslinga som börjar och slutar vid Selänpohja parkeringsområde. Rutten går växelvis längs skogsstigar, vagnsstigar och smala sandvägar. Det finns också korta avsnitt med spångar samt steniga och svårforcerade branter och stup. Svåraste avsnittet med stenig bergsterräng, som kan fodra att man bär cykeln, finns nära Soimalampi skärmskydd. Ett bedårande landskap öppnar sig på båda sidorna av Joutsniemi åsen mot Rutajärvi. Vid rastplatserna kan man stärka sig invid vattnet eller kanske vila över natten. 

En cykel står lutad mot vägskylten.

Skidspår, 10,3 km / 6,7 km / 3,8 km

Traditionell skidstil
Skidspåret (10,3 km) kan delas i två rundslingor: norra slingan 3,8 km och södra slingan 6,7 km

Vinterlandskapet och ödemarksstämningen i Haapasuo är värt ett besök!

Ett skidspår vid en sjöstrand.

Startpunkter

Friluftskonstruktioner

Harjujärvi kokskjul med eldplats och en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Skidriktning: medsols

Skidspåret (10,3 km) i nationalparkens södra del upprätthålls av Joutsa kommun och föreningen Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry. Skidspåret kan delas i två rundslingor: norra slingan (3,8 km) och södra slingan (6,7 km).

Detta skidspår för traditionell stil öppnas före sportlovssäsongen (vecka 8). Spåret är ett vildmarksspår och det underhålls sporadiskt. Kontrollera spårets kondition på den webbplats som upprätthålls av Joutsa kommun (på finska).

Spårkarta (julkaisut.metsa.fi, på finska, pdf, 0,3 MB)

Observera

Observera att det råder begränsningsförbud i Haapasuo under fåglarnas häckningstid från 15.4. då det är förbjudet att röra sig i området.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 
(mån-fre kl 9 - 15)
sisasuomi(at)metsa.fi

""När varning för terrängbrand råder är det helt förbjudet att göra upp eld i Leivonmäki nationalpark. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Parkeringsplatser

Selänpohja 

  • Syysniementie 1072, Joutsa

Kirveslampi

  • Vartiamäentie 1073, Joutsa 

För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Parkeringsplatserna går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Broschyr över Leivonmäki


Pdf 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Leivonmäkis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktsförslag

Utflyktsförslag för vintern

½ dag: Åk skidor utmed skidspåret (10 km) i nationalparkens myr- och åslandskap.

Utflyktsförslag för våren

½ dag: Beundra Rutakoskis brus längs Koskikararundan (3,5 km).

Utflyktsförslag för sommaren 

1 dag: Vandra Mäyränkierros rundslinga och gör en avstickare till Soimalampi skärmskydd för en matpaus och till Joutsniemi för att beundra det vackra sjölandskapet och åsen (11 km).

Utflyktsförslag för hösten 

½ dag: Njut av höstfärgerna på Haapasuo myr genom att vandra Kirveslampirundan (1,7 km) och Luupäärundan (2,2 km).