Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15
sisasuomi(at)metsa.fi

På parkeringsområdena, finns det informationstavlor som berättar om Leivonmäki nationalpark.

Naturparkens logoproducter i mellersta Finlands naturmuseum (jyu.fi, på finska och engelska) i Jyväskylä.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Kafé

Karoliinas Park Kafé (Karoliinan Puistokahvila) på Selänpohja parkeringsområde är oppet på helger från kl. 11 till 15 med väderreservation. Kolla öppettiderna på kaféets facebooksida (facebook.com, på finska).

Eldplatser

 • Lintuniemi: en halvkåta
 • Joutsniemi: en vindskydd och en separat eldplats
 • Soimalampi: en vindskydd
 • Harjujärvi: en tillgänglig kokskjul
 • Niinisaari: en vindskydd
 • På eldplatserna är veden långa stammar eller klyvningar, förutom vid Harjujärvis kokskjul där färdig ved finns. Det finns en såg och en yxa vid eldplatserna för att hugga ved.

Observera, att om varning för skogsbrand eller risk för grasbränd har utfärdats, får man göra upp eld endast på Harjujärvi koksjulets eldstad som är försedd med tak och rökkanal. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Eldplats på en sandstrand fotograferad från ovan, omgiven av en somrig skog. I bakgrunden en spegelblank sjö.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • Naturvatten används som dricksvatten på eget ansvar.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • På alla eldplatser finns en torrtoalett.
 • Det finns en tillgänglig torrtoalett vid Selänpohjas parkeringsområde.
 • Harjujärvi kokskjul har en tillgänglig torrtoalett

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Tältning är tillåten i omedelbara närheten av eldplatser. Bästa platser för tältning är Lintuniemi och Harjujärvi (ca 5 - 7 tält). 
 • I Soimalampi, Joutsniemi och Niinisaari vindskyddes har rymt till 4 personer.

Övernattning i omnejden

Två vandrare vid en brasa i en kåta. I bakgrunden höstlik skog.

Tillgängliga tjänster

Övrig service i omnejden

 • I Leivonmäki by (12 km från parken) finns det en butik, en ombudsmannapost, ett apotek och taxi.

""När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det helt förbjudet att göra upp eld i Leivonmäki nationalpark. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över Leivonmäki


Pdf 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Leivonmäkis karta i Utflyktskarta.fi.