Instruktioner och regler för Limingoviken

Två rådjur på en åker täckta av lite snö. Det ena rådjuret tittar mot fotografen.

I Limingoviken är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka i sjöar och tjänar. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • att cykla på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • bil parkering på andra ställen än på särskilt anvisade vägar 
 • att jaga på andra ställen än på särskilt anvisade
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att skräpa ned förstöra friluftsanordningar.
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att stiga i land och vistas på områdena med tillträdesförbud inom 1.4.-15.8.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga i nationalparken. Kontrollera mobiltelefonnätets täckning av din egen operator. Dessutom finns det alltid platser där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana diskussioner hjälper det ofta att söka sig högre än den övriga terrängen och till en öppen plats. Det lönar sig också att ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Oulanka nationalpark med undantag för vissa raviner och kanjoners områden med radioskugga.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet  

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer