Öppettider 2023

Från början av maj till slutet av september öppet dagligen från 10:00 till 18:00.

Rätten till ändringar förbehålls.
Fritt inträde.

Restaurangens öppetider kan variera. Mera information: liminganlahti.fi (på finska och engelska).

Kontaktuppgifter

Adress: Rantakurvi 6, 91900 Limingo
Telefon: 0206 39 6059 
E-post: liminganlahti(at)metsa.fi 
Webbplats: utinaturen.fi/sv/limingovikensnaturum 

Limingovikens naturum

 • Information om Limingovikens område och naturen och utflyktsmöjligheterna i andra närområden.
 • Reservationer till Limingovikens naturum kan göras via naturumets
 • För uthyrning snöskor, kikare (kan lånas gratis till det närliggande fågeltornet).
 • Försäljning av böcker, postrar, kikare, konst och övriga produkter.
 • Trådlöst nät tillgängligt för besökare.

Café- och restaurangservice

Tillgängliga tjänster

 • Rullstolsbundna personer kan nå naturcentret längs en ramp.
 • Du kan låna en rullstol från naturum under hela ditt besök.
 • På parkeringsområdet finns två tillgängliga parkeringsplatser.
 • I naturumet finns en tillgänglig toalett.
 • Fågeltornet vid Virkkula, som ligger i närheten av naturumet, är tillgängligt med rullstol.
 • I auditoriet finns plats för flera rullstolar samtidigt.
 • Utställningsutrymmet är anpassat för rullstolsbundna personer.
 • I caféet finns plats för ett tjugotal rullstolar på samma gång. Bespisning kan ordnas för grupper på beställning. Specialdieter kan tas i beaktande.
 • Fågeltornet vid Virkkula, som ligger i närheten av naturumet, är tillgängligt med rullstol.
 • Inget vinterunderhåll på leder till fågeltornet.

En bred grus stig leder till Virkkula fågeltorn. Tornet är omgivet av en höstligt havsstrandäng.

För Gruppen

Limingovikens naturumet erbjuder många tjänster för skolgrupper. I närheten av naturumet har man bland annat planerat program för skolelever. I naturumet finns ett undervisningsutrymme för 25 personer, 20 kikare samt fågel- och naturböcker för undervisningsbruk.

Friluftsservice i Limingoviken

Limingovikens naturum är den huvudsakliga informationsplatsen för Limingoviken.

Tjänster som erbjuds av samarbetsparter i Limingovikens område

En grupp människor i fågeltornet tittar genom teleskop och kikare. På himlen finns runda moln.

Eldplatser

Eldplatser finns i närheten av fågeltornen:

 • Virkkula eldplats i närheten av naturumet
 • Puhkiavanperä eldplats
 • Temmesjoki eldplats
 • Papinkari eldplats
 • I Limingovikens område finns flera butiker där man kan köpa matsäck.
 • Under perioder med varning för skogsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i eldstäder i kokskjul. Under perioder med varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp eld även vid eldplatserna. På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på markerade eldplatser.

Flera personer dricker kaffe under den takförsedda eldplatsen vid naturumet.

Dricksvatten

 • Man bör ta med eget dricksvatten. Vid behov kan man fylla på sin dricksflaska vid Limingovikens naturum.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • I terrängen i området, med undantag av Limingovikens naturum, finns inga avfallskärl och därför bör man ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • I Limingovikens naturum finns en avfallspunkt (kartong, glas, metall och blandavfall)

Toaletter

 • I Limingovikens naturum finns toalett och invalidtoalett med skötbord för barn.
 • På gårdsplanen vid Limingovikens naturum finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning

 • På gårdsplanen vid Limingovikens naturum finns inga anvisade tältplatser. Fråga mer från naturumet.

Övriga tjänster i omgivningen