Instruktioner och regler för Lenholmen

Instruktioner för att vistas och färdas i Lenholmens naturskyddsområde

På Lenholmens naturskyddsområde är det

tillåtet

 • att röra sig till fots och på skidor förutom på eventuella begränsningsområden
  • det är förbjudet att röra sig utanför naturstigen 15.4 - 30.6.
  • det är förbjudet att gå på odlingsmark
 • att plocka bär och matsvamp.
 • att göra upp eld i kokskjulet, om det inte råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) 

begränsat

förbjudet

 • att göra upp eld i kokskjulet då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) 
 • att tälta, övernatta eller slå läger
 • att ta med hundar eller andra sällskapsdjur till området
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Utrustning och säkerhet

 Kontrollera varningarna i Lenholm

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det förbjudet att göra upp eld i Lenholm. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Man får inte ta med hundar eller andra sällskapsdjur till Lenholmens naturskyddsområde

De kan orsaka farliga situationer med djur som betar i området.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer