Kartor över och kommunikationer i Lenholmen

Lenholm är beläget ca 9 km från Pargas centrum mot Nagu, invid Skärgårdsvägen.

Kommunikationer

Med bil

  • Till Lenholmen kommer man längs Skärgårdsvägen, landsväg nr 180. Naturskyddsområdet är beläget utmed väg nr 180 ca 9 km från Pargas centrum mot Nagu. Det finns svarta vägskyltar till området: "Lenholm naturstig" ca 300 m innan korsningen då man kommer från Pargas och "naturstig" vid korsningen.

Med allmänna kommunikationer

Med cykel

  • Man kan nå Lenholm via Skärgårdsvägen (väg nr 180), som är populär bland cyklister. Skärgårdsvägen är en del av Skärgårdens Ringväg, om vilken man får information via bl.a. visitturku.fi.

Lämpliga startpunkter

  • Områdets enda parkeringsplats är belägen bredvid naturskyddsområdet vid en åkerkant. Naturstigen börjar vid parkeringsplatsen.
  • Adress till parkeringsplatsen: Skärgårdsvägen 2506, Pargas. 

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

Lenholmens naturskyddsområde är rätt litet. Man behöver vanligen inte någon karta för att vandra på naturstigen. Man kan också skriva ut kartan ovan.

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta L331, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkarta nr 1043 07, 1:20 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lenholmens karta i Utflyktskarta.fi.

 

Färgterapi - Upplevelserutten vid sydvästkusten


Pdf, 1,4 Mt (julkaisut.metsa.fi)