Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Områdets enda parkeringsplats (Skärgårdsvägen 2506, Pargas) är belägen bredvid området i utkanten av en åker. Markerad naturstigen (1,5 km) börjar vid parkeringsplatsen.

Det är höst. En kvinna går längs stigen mot kameran. Det finns stora ekar till vänster och betesmark till höger.
Naturstigar

  • Stigen skildrar särdragen i Lenholmens natur.
  • Det är förbjudet att röra sig utanför naturstigen 15.4 - 30.6.
  • Stigen går över hagmark, där det från våren till hösten går kor och får på bete.  Vid korsningspunkterna har det gjorts trappsteg.
  • Utmed stigen finns det ett fågeltorn med utsikt över strandvassen och Mattholmsfladan, den grunda havsviken. Vid stigen finns också ett tillgängligt kokskjul. Från parkeringsområdet går det en 500m lång krävande tillgänglig led.
  • Service: Parkeringsplats och fågeltorn, bord med bänkar, tillgängligt kokskjul och torrtoalett.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lenholmens karta i Utflyktskarta.fi.

 

Man får inte ta med hundar eller andra sällskapsdjur till Lenholmens naturskyddsområde

De kan orsaka farliga situationer med djur som betar i området.