Lenholmens kulturlandskap

Människans verksamhet har inverkat på Lenholmens område redan länge; Lenholm nämns för första gången i krönikorna redan i slutet av medeltiden. På en karta från skiftet mellan 1600- och 1700-talen fanns det redan 23,5 tunnland (ca 11 ha) strandängar som användes till bete och slåtter i Lenholm. Professor Enzio Reuter skrev 1915 om Lenholmen: "Lenholmen är en pärla i Finlands skärgård, med yppig vegetation där ädla trädslag, främst eker och lindar icke sällan dominera." Man vet också att ett av Lofsdal gårds torp var beläget i Lenholm på 1800-talet.

Hela området användes som betesmark ända fram till 1950-talet, varefter endast den östliga hagmarken och strandängen användes som betesmark. Den östliga hagmarken har man alltså använt som betesmark i flera sekel. Samma användning fortgår fortsättningsvis, vilket gynnar bevarandet av arterna. Betesområdet utvidgades såväl i slutet av 1980-talet som år 1998.

Läs mera om kulturlandskap och habitat (ymparisto.fi).