Värt att se och göra på Stora Borgbacken

Stora Borgbacken i Borgå är en av Nylands mest imponerande fornlämningar och en del av Borgås nationalstadspark. Här öppnar sig en fascinerande utsikt över stadens förflutna och nutid. Det finns även intressanta saker att se på Lilla Borgbacken och området kring Maren i närheten av Stora Borgbacken:
 

  • Stora Borgbacken reser sig på en 30 meter hög ås och dominerar Borgå ådal. Stora Borgbacken är en av Finlands bäst bevarade fornborgar. På backens krön finns en stor fyrkantig avsats. Den omges av två djupa vallgravar som alltid varit torrlagda. På backens krön finns även två stora runda gropar, som man tolkat som lämningar av förrådskällare. Bekanta dig med Stora Borgbackens historia
  • Utsikten både över Stora Borgbacken och från backen ut över staden är mycket vacker. Borgbackens område med sina fornlämningar dominerar hela stadsbilden. Den bästa utsikten över backen fås på bron i Gamla stan. Utsikten är kulturhistoriskt unik, eftersom man från samma plats i den medeltida stadsmiljön kan se monument för den kyrkliga, statliga och borgerliga makten. Från Stora Borgbacken kan man beundra Borgå och Borgå å.

På vänstra sidan av den breda ån finns gamla träbyggnader. Det finns flera broar över ån. På höger sida av ån reser sig en brant skogbevuxen sluttning.

 

  • Marens vik i närheten av Stora Borgbacken fungerade en gång som hamn, åtminstone för prästgården men troligtvis även för borgen. Den grunda viken som sakta håller på att växa igen har en värdefull växtlighet, liksom även kulturmiljön mellan Marens vik och Stora Borgbacken. Marens vik sköts och förvaltas av Borgå stad.
  • Lilla Borgbackens gravfält ligger norr om Stora Borgbacken och har daterats till år 0–400 efter vår tideräknings början, d.v.s. den romerska järnåldern. Under gravfältets stenläggning begravdes 14–16 döda, och de begravdes med många värdefulla föremål, till exempel armband, en bronsring, skäror, en kniv, en yxa, en spjutspets och en pilspets. Lilla Borgbackens forntida begravningsplats sköts och förvaltas av Borgå stad. 

I mitten av bilden finns en låg rektangulär stenplatta. I bakgrunden en gles barrskog.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer