Besök Stora Borgbacken

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Öppettider

Stora Borgbacken i Borgå är alltid öppen. Det förekommer inget vinterunderhåll inom området. På vintrarna plogar Borgå stad Borgbackens parkeringsplats.

Inträde

Det är fritt inträde till Stora Borgbacken.  

Guidningar för allmänheten

Förfrågningar om gruppguidningar kan göras till Borgå Turistguider rf (porvoonmatkailuoppaat.fi, på finska).

På somrarna ordnar Porvoon teatteri (porvoonteatteri.fi, på finska)vikingaäventyr för barn på Stora Borgbacken.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Stora Borgbacken ligger i Borgå centrum, nordväst om Gamla stan och Borgå domkyrka. Borgå domkyrka ligger ca 350 meter bort. Borgå ligger på ca 52 kilometers avstånd från Helsingfors.   

Med bil

  • Till Borgå kommer man längs riksväg 7 (E18). Från riksvägen finns skyltning som leder till stadens centrum.
  • Följ Finnbyvägen som går förbi Borgå domkyrka norrut förbi prästgården. Skylten som pekar ut Borgbacken står invid vägen genast efter prästgården.
  • Parkeringsplatsen för personbilar ligger på Prästgårdsgränds lägre plan. Borgå stad ansvarar för parkeringsplatsen.
  • Den andra parkeringsplatsen ligger på Näsebacken på andra sidan Borgå å, ca en kilometer från Stora Borgbacken. Obs. Sommartid är en del av parkeringsplatsen reserverad för bussar. Borgå stad ansvarar för parkeringsplatsen.
  • Ytterligare information om parkeringsplatser i Borgå (borga.fi).

Ankomst och parkering för bussar

  • Bussar ska köra till Borgbackens parkeringsplats längs Brunnsgatan till Borgå domkyrka och därifrån följa skyltarna till Borgbacken.
  • På Borgbackens parkeringsplats på Prästgårdsgränds nedre plan finns det plats för en eller två abonnerade bussar. En större parkeringsplats för abonnerade bussar ligger på Näsebacken på andra sidan Borgå å, ca en kilometer från Stora Borgbacken. Eftersom det är trångt på Borgbackens parkeringsplats rekommenderar vi att man använder Näsebackens parkeringsplats.
  • Karta för chaufförer inom beställningstrafiken över parkeringsplatser för bussar i Borgå (borga.fi)
  • Borgå stad ansvarar för parkeringsplatserna.

Allmänna kommunikationer

På kryssning

Med båt

Med cykel

Kartor

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer