Service på Stora Borgbacken

  • Stigar, träbroar och skyltar leder dig tryggt på borgens vallar och över dess vallgravar. Promenadrutterna fortsätter till bredvidliggande Marens område och Lilla Borgbacken.   
  • Förfrågningar om gruppguidningar kan göras till Borgå Turistguider rf (porvoonmatkailuoppaat.fi).
  • Vikingaäventyr för barn på Stora Borgbacken ordnas på somrarna av Porvoon teatteri (porvoonteatteri.fi, på finska).
  • Offentliga toaletter finns bredvid Näsebackens parkeringsplats på andra sidan Borgå å. Borgå stad ansvarar för skötseln av toaletterna. Det finns ingen toalett på Stora Borgbacken.
  • Stadens centrum med kaféer, restauranger, muséer, butiker och andra tjänster ligger ca 0,5 kilometer från Stora Borgbacken.

Två stora skyltar sida vid sida intill en sandplatå. I bakgrunden en gles barrskog.

 

Tillgängliga tjänster

  • Terrängen på Stora Borgbacken är ojämn och brant, och man kan inte röra sig på backen med rullstol. På delar av området är stigarna ändå breda och jämna, och man kan gå längs dem med barnvagn.
  • Det finns ingen tillgänglig toalett på Stora Borgbacken. Närmaste tillgänglig toalett ligger bredvid Näsebackens parkeringsplats.
  • Omkring Lilla Borgbacken och Maren finns fina promenadleder med grusbotten som sköts av Borgå stad.  

I mitten av bilden finns en bro med räcken och en jämn bottenyta. På vardera sidan av bron finns frodig växtlighet och träd.

 

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia
Tfn. 040 163 6200
info(at)haltia.com

Borgå stads turistinformation (borga.fi)
Tfn. 040 489 9801
tourist.office(at)porvoo.fi