Kundtjänst och vägledning på området

 • Kuhmos naturum Petola
 • Palolampi informationsställe
  • ingen regelbunden guidning
  • Terrängguidning för skol- och daghemsgrupper. Fråga mera från Kuhmos naturum Petola

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser, skärmskydd och kokskjul

 • Palolampi: informationsställe, eldplats och kokskjul, brunn
 • Porttilampi, Kitulanlampi, Oravijärvi, Allaslahti: eldplats och skärmskydd
 • (Urpolampi skärmskydd och Pitkä-Portti eldplats, som ännu finns i några gamla kartor, är demonterad)
 • Palolampi hyrestuga kan företag hyra för att servera kaffe eller mat till grupper. Reservationer och tillägssinformation från Kuhmos naturum Petola. OBS! Man kan inte övernatta i hyrestugan.

OBS! Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna när varning för terrängbrand utfärdats!

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Vattenposter

 • Det finns en brunn vid Palolampi informationsställe.

Avfallshantering

 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Sorteringsplatser finns på Paloniemi och Urpovaara parkeringsplatser.

Toaletter

 • I nationalparken finns det ett utetoalett i samband med varje eldplats och skärmskydd.

Övernattning

 • Tältning i nationalparken är tillåtet i närheten av skärmskydd och eldplatser, och också vid Palolampi informationsställe. OBS! Man kan inte övernatta i Palolampi hyrestugan.

Skärmskydd

 • Nationalparkens skärmskydd finns i Porttilampi, Kitulanlampi, Oravijärvi och Allaslahti.

Husvagnar och -bilar

 • Husbil eller husvagn får parkeras på Palolampi parkeringsplats, där det ändå inte finns några särskilda tjänster för husvagnsfolk.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Terrängen på Hiidenportti område är rätt krävande. I Palolampis omedelbara närhet kan man röra sig med rullstol. På parkområdet finns det en tillgänglig toalett.

Övrig service i omnejden