Kundtjänst och vägledning på området

 • Kuhmos naturum Petola
 • Palolampi informationsställe
  • ingen regelbunden guidning
  • Terrängguidning för skol- och daghemsgrupper. Fråga mera från Kuhmos naturum Petola

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser, skärmskydd och kokskjul

 • Palolampi: informationsställe, eldplats och kokskjul, brunn
 • Porttilampi, Kitulanlampi, Oravijärvi, Allaslahti: eldplats och skärmskydd
 • (Urpolampi skärmskydd och Pitkä-Portti eldplats, som ännu finns i några gamla kartor, är demonterad)
 • Palolampi hyrestuga kan företag hyra för att servera kaffe eller mat till grupper. Reservationer och tillägssinformation från Kuhmos naturum Petola. OBS! Man kan inte övernatta i hyrestugan.

OBS! Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna när varning för terrängbrand utfärdats!

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Vattenposter

 • Det finns en brunn vid Palolampi informationsställe.

Avfallshantering

 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Sorteringsplatser finns på Paloniemi och Urpovaara parkeringsplatser.

Toaletter

 • I nationalparken finns det ett utetoalett i samband med varje eldplats och skärmskydd.

Övernattning

 • Tältning i nationalparken är tillåtet i närheten av skärmskydd och eldplatser, och också vid Palolampi informationsställe. OBS! Man kan inte övernatta i Palolampi hyrestugan.

Skärmskydd

 • Nationalparkens skärmskydd finns i Porttilampi, Kitulanlampi, Oravijärvi och Allaslahti.

Husvagnar och -bilar

 • Husbil eller husvagn får parkeras på Palolampi parkeringsplats, där det ändå inte finns några särskilda tjänster för husvagnsfolk.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Terrängen på Hiidenportti område är rätt krävande. I Palolampis omedelbara närhet kan man röra sig med rullstol. På parkområdet finns det en tillgänglig toalett.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.