Leder i Hiidenportti  

Ledernas startpunkter

Nationalparkens leder börjar från Palolampi, Urpovaara och Käärmesärkkä. Den mest omtyckta startpunkten för leden är Palolampi informationsställe, där det finns en eldplats och ett kokskjul samt en brunn, och en hyrestuga, som erbjuder en utmärkt miljö för måltider eller kaffestunder för grupper. Hyrespörtet är endast avsett för dagsbruk. Vägen Hiidenportintie plogas på vintern till Palolampi parkeringsplats.

Till Urpovaara parkeringsplats leder en skogsväg Perävaarantie från Kuhmo - Valtimo -landsväg (nr 5284). Vägen till Urpovaara plogas inte på vintern.

Käärmesärkkä startpunkten ligger vid Kuhmo - Valtimo -landsväg (nr 5284). Parkeringsplats plogas inte på vintern.

Friluftsleder och stigar

Det finns sammanlagt nära 30 km utprickade leder på Hiidenportti nationalparks område. Leder passar bäst för vandring. Terrängcykling är inte förbjudet, men den steniga terrängen är krävande och bringer stora utmaningar för cykling.

Pä vintern finns det ingen underhåll på leder, men man röra sig till exempel med snöskor eller glidande skor.

Hiidenkierros-leden 3 - 5 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. På vintern med snöskor eller glidande skor. Vägen Hiidenportintie är plogad till Palolampi parkeringsplats på vintern.
Vandringstid 2–4 timmar.

Svårighetsgrad: medelsvår - krävande.

Den ställvis krävande leden belönar vandraren med en mäktig utsikt över Hiidenportti-ravinen, från vars branta kanter öppnar sig en fantastisk utsikt bland annat över de mörkvattniga tjärnarna på ravinens botten.

Startpunkt
Palolampi parkeringsplats
Koordinater: ETRS-TM35FIN P: 7087669m I: 597967m, WGS84 lat: 63° 54.1433' lon: 28° 59.7725'

Friluftskonstruktioner
I samband med Palolampi informationsställe finns en eldplats, ett kokskjul och en brunn. På ledens vändpunkten finns det ett skärmskydd vid Porttilampis strand. På gårdsplanen Kovasinvaara finns det en finskspråkig informationstavla som berättar om livet på en ödemarksgård.

Sevärt
Hiidenportti och Kovasinvaara. Längs leden finns även spår av mänsklig verksamhet, bl.a. en tjärdalsbotten.

Ruttbeskrivning

Hiidenkierros-leden, markerad med lila färg, startar från Palolampi informationsställe och leder till Hiidenportti ravinen. Från ravinen fortsätter leden till Porttilampi skärmskydd som är en perfekt plats för att avnjuta picknick. Från skärmskyddet går man tillbaka en kilometer längs kanten av ravinen, och viker av mot Kovasinvaara. Först dyker man in i en gammal skog som i närheten av Kovasinvaara byts ut mot en svedjebjörkdunge. I Kovasinvaara finns det inga byggnader, men ängarna samt de stenhögar som står i mitten av dem, berättar om att platsen en gång varit bebodd. Från Kovasinvaara fortsätter man färden tillbaka till Palolampi.

Hela Hiidenkierros-leden är 5 km lång, men om man hoppar över besöket till Porttilampi skärmskydd, förkortas leden till cirka 3 km. Leden lämpar sig väl även för barn, men den är inte tillgänglig med barnvagn. För den 3 km långa leden lönar det sig att reservera ett par timmar tid. Att gå den 5 km långa leden tar ungefär fyra timmar med en matpaus.

Repet som följer brantens kant antyder om att det lönar sig att vara försiktig då man rör sig längs leden.

Kitulankierros-leden 10,5 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. På vintern med skidor eller snöskor. Vandringstid 5-7 timmar.
Svårighetsgrad:  medelsvår -  krävande.

Startpunkt
Palolampi parkeringsplats
Koordinater: ETRS-TM35FIN P: 7087669m I: 597967m, WGS84 lat: 63° 54.1433' lon: 28° 59.7725'

Friluftskonstruktioner
Palolampi infoplats, skärmskydd vid Porttilampi och Kitulanlampi

Sevärt
Hiidenportti, Kovasinvaara samt andra kulturhistoriska mål i området.

Ruttbeskrivning
Den första delen av den gulmarkerade Kitulankierros-leden följer Hiidenkierros-leden. Från Porttilampi skärmskydd fortsätter leden mot Kitulanlampi. Längs stigen får man en inblick i regionens små myrområden och gamla skogar. Kitulanlampi skärmskyddet erbjuder en bra rastplats. 

Från Kitulanlampi fortsätter leden nordväst och passerar stigen som leder till Allaslahti. Efter det fortsätter stigen mot Kovasinvaara och därifrån vidare mot Palolampi.

Kitulankierros-leden är ställvis ganska krävande, men det finns även mera lättframkomliga avsnitt. Det lönar sig att reservera 5 – 7 timmar för vandringen.

Hiidenporttis övriga leder har markerats i terrängen med orange färg.

Stigen genom parken, 11,5 km

Vandringsbar vid bar mark. På vintern med skidor elle snöskor. Vandringstid 5-7 timmar.
Svårighetsgrad:  medelsvår - krävande.

Startpunkt
Palolampi infostället och Käärmesärkkä parkeringsplats.

Friluftskonstruktioner
Längs leden finns skärmskydd och eldplatser. Servicen varierar efter ledval.

Sevärt
Beroende på ledvalet Hiidenportti och Kovasinvaara.

Ledmarkering: orange färg

Ruttbeskrivning 
Från Hiidenportti ravinen följer stigen Porttijokis strand till Käärmesärkkä parkeringsplats i national parkens sydöstlig gräns. Härifrån kan man fotsätta till Peurajärvis rekreationsområde, som ligger sydost om parken. Stigen mellan Hiidenportti och Käärmesärkkä är ungefär 10 km lång.

Stigen från Urpovaaras parkeringsplats, längden varierar efter ledval

Vandringsbar vid bar mark. På vintern med skidor. Vandringstid 3–7 timmar.
Svårighetsgrad:  lätt -  krävande.

Startpunkt
Urpovaara. Vägen til Urpovaara parkeringsplats plågas inte på vintern.

Friluftskonstruktioner
Service beror på ledval.

Sevärt
Urpovaaras mäktiga granbestånd, Hiidenportti och Kovasinvaara beroende på ledval.

Ledmarkering: orange färg

Ruttbeskrivning 
Stigen leder genom de gamla skogsbestånden på Urpovaaras sluttningar. Det är ca 4,3 km från Urpovaara till Hiidenportti.

Stigen söderut från Hiidenportti till Allaslahti, 6,7 km

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 3–7 timmar.

Svårighetsgrad:  lätt -  krävande.

Startpunkt: stigen går till söder från Kitulankierros ruten ungefär 1,6 km efter Hiidenportti ravinen.

Friluftskonstruktioner
Allaslahti skärmskydd, övrig service beror på ledvalen.

Sevärt
Hiidenportti ravin

Ledmarkering: orange färg

Ruttbeskrivning 
Stigen går genom parkens typiska myr- och skoglandskap. I Allaslahti förenas stigen med Talonpojan Taival -leden som leder till Valtimo.

Förbindelseleder

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hiidenporttis karta i Utflyktskarta.fi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.