Vad kan man göra i Muotkatunturi?

Vandra i naturen

Det finns inga markerade vandringsleder på området, men Muotkatunturis terräng lämpar sig utmärkt för ödemarksvandringar. I ödemarkens mellersta och norra delar är terrängen tämligen lättframkomlig tack vare fjällmoarnas riklighet. Bäckarna och älvarna är strida och grunda, de kan ofta korsas vadande. Endast Kielajokis och Peltojokis nedre lopp är svåra att korsa. En ödemark är alltid ett krävande område för friluftsliv, och av vandraren krävs goda vildmarksfärdigheter.

I förgrunden finns gulnande björkar, marken lyser i höstfärger. Här och där finns sjöar och tjärnar med blått vatten och längre bort skymtar trädlösa fjäll.

Titta på sevärdheter och utsikter

Kuárvikozzâ, ödemarkens högsta fjäll, avtecknas mot himlen skarp och lutande och skiljer sig från de omgivande runda fjällkrönen. Den bästa rutten till fjällkrönet är från nordväst eller sydost, eftersom sydsluttningen är brant. Fjällets övre del är mycket blockrik. Utsikten som breder ut sig från krönet anses vara en av Lapplands vackraste.

Den stora fjordaktiga Peltojärvi är en verklig ödemarkspärla i fjällens skugga i ödemarkens östra del. Peltojärvis fjärd är ca sex kilometer lång. För att nå denna skatt är man tvungen att se en smula besvär och gå genom tät strandbjörkskog - eller så kan man beundra den ståtliga sjön från fjällen längre bort. Sjön ser vackrats ut från Peltotunturi som ligger bredvid.

Stuorrâävži ravindals väggar stiger ca 100 meter ovanför ravinens botten. Dalen är 10 km lång. Djupast och trångast är ravinens mellersta del. På ravinens botten finns det flera små tjärnar som glittrar likt ett pärlband mitt i fjällbjörkskogen.

Göra skidturer i terrängen

I den snötäckta ödemarken får man fritt skida överallt. Det finns inga markerade skidspår på området.

Fiska

Muotkatunturiområdet är ett utmärkt fiskeområde. Harr, öring, sik, gädda och abborre är de sannolikaste fångsterna. Fjällsjöarna är goda fiskevatten. Peltojärvi är en fiskrik sjö, men å andra sidan är den så djup att det är svårt att fånga fiskar. Även älvarna som mynnar ut i Vaskojoki är goda fiskevatten.

På ödemarksområdet är det tillåtet att meta och pilka utan tillstånd. Det finns inga speciella vårdvatten som inskränker på allemansrätten. För annat fiske än mete och pilka bör en 18 - 69 -åring betala fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) och köpa ett behörigt fisketillstånd. Paistunturi nr 1301 (eraluvat.fi) och Muotkatunturi-Kaldoaivi nr 1501 (eraluvat.fi) omfattar största delen av bäckarna, älvarna och sjöarna i Muotkatunturi ödemarksområde. Ivalojoki är uppdelad i två tillstånd, Ivalojoki, Appis-Tolosjokisuu nr 1581 (eraluvat.fi) och Ivalojoki, Kuttura nr 1582 (eraluvat.fi). Tolosjoki och Sotajoki har ett eget tillstånd, Tolosjoki nr 1591 (eraluvat.fi) och Sotajoki nr 1590 (eraluvat.fi).

Tillstånd säljs bl.a. i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och i Övre Lapplands naturum Siida och från Forststyrelsens webbutik (www.eraluvat.fi).

Laxparasiten (Gyrodactylus salaris) har inte ännu spridit sig till de värdefulla laxälvarna som mynnar ut i Norra Ishavet. Stoppa dess spridning!

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi! 

Jaga

Muotkatunturis ödemarksområde hör till två tillståndområden: 1608 Muotkatunturi och 1609 Angeli (eraluvat.fi, på finska). För områdena säljs en dygnsvis begränsad mängd småvilttillstånd, med vilka även icke-ortsbor under jaktsäsongerna kan jaga ripa, hare, smårovdjur samt vattenfåglar. Muotkas imponerande fjäll är speciellt populära bland dem som jagar med fågelhund. Renskötsel är en betydande näring på området, så det är förbjudet att jaga med drivande hund. På området kan det pga. renskötselarbeten finnas säsongvis varierande begränsningar.

På Muotkaområdet snarar många lokala invånare ripor för husbehov, men under goda ripår räcker fåglarna även till för försäljning. Jakten har blivit en betydande näring för områdets företagare inom naturturismen.

De som är stadigt bosatta i Enontekis, Enares och Utsjokis kommuner har fri jakträtt på statens marker i sin hemkommun.

Tillstånd kan köpas i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och i Övre Lapplands naturum Siida.

Plocka bär och svamp

På fjällen finns det rikligt av speciellt kråkbär, medan de låglänta markerna ger lingon. Det är tillåtet att plocka bär och svamp på hela ödemarkens område.

Bada

I ödemarken finns det en större sjö, Peltojärvi, otaliga mindre sjöar och en massa älvar och bäckar. Vattnet är friskt även under sommarens hetta. Det finns dock ingen allmän badstrand.