Mitt i den glest bevuxna skogen står en liten trästuga.

Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • På statens marker i Övre Lappland tillåter Forststyrelsen att man utan särskilt tillstånd gör upp eld av ris och grenar som ligger på marken. Det rekommenderas att man använder sig av gamla eldplatser då man finner sådana.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. Det är ändå tillåtet att använda utfärdskokare.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

Ödemarksområdets vatten är i allmänhet drickbart. En allmän regel är att strömmande vatten är bättre än stillastående. Under sommerhettan rekommenderas det, att man kökar vatten först.

Avfallshantering

 • Besökare önskas följa principen för skräpfritt friluftsliv: det skräp som uppkommit på vandringen som inte kan komposteras förs bort från terrängen och sorteras.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Vid ödestugorna finns det avfallskärl.

WC

I samband med ödestugorna finns det torrtoaletter.

Övernattning

Skärmskydd och tält

Vandrare får fritt sätta upp sitt tält eller vindskydd var som helst i ödemarken. Det rekommenderas att man använder sig av ödestugornas gårdar och gamla tältplatser för att undvika slitage av terrängen.

Ödestugor

 • Kurtojoki ligger söder om Jorba - Kaisavarri -fjället, på Kurtojokis norra strand.
 • Stuorrávži ligger i västra ändan av Stuorrâävži-dalen, ca 800 m väster om Stuorrâävži-bäckens övre lopps bortersta tjärn.

Övernattning i omnejden

Husvagnar och -bilar

Husbilar och -vagnar kan man parkera på vägförvaltningens parkeringsplatser. För karavanare finns det service i Karigasniemi och längs Karigasniemivägen i Muotkan Ruoktu.

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga tjänster på området. Enares Samemuseum och Övre Lapplands naturum Siida är tillgängliga med rullstol. I Siida finns det en tillgänglig toalett och på utomhusmuseiområdet kan man om sommaren röra sig med hjälp av en assistent.

Övrig service i omnejden

 • I Enare och Ivalo (nari.fi, på finska) finns det omfattande service: specialaffärer, livsmedelsbutiker, banker, postkontor, hälsocentral, statens ämbetsverk, restauranger och hotell.
 • De närmaste livsmedelsbutikerna och bensinstationerna finns i Enare, Kaamanen och Karigasniemi.
 • Taxiföretagare finns i Enare, Kaamanen och Karigasniemi. Av dem kan man göra förfrågningar om bilflyttningsservice, liksom även av turistföretagarna.
 • I omnejden finns det flera turistföretagare.
 • Medicinskåp finns det i omnejdens livsmedelsbutiker.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.