Vandra längs markerade leder

I området finns goda möjligheter till fotvandring och det finns totalt cirka 30 km markerade leder. Det finns två rundslingor på området.

Göra långfärder till fots

I Mujejärvi kan man göra flera dygns vandringar. Det finns skärmskydd och eldplatser längs lederna.

Paddla och ro

Sjöarna i området lämpar sig endast för kortare rodd- och kanotturer. Mellan Mujejärvi och Tertrijärvi går en smal, slingrande bäck som inte lämpar sig för paddling. Forsen Mujekoski mellan Mujejärvi och Ala Sammaljärvi lämpar sig inte så väl för paddling eftersom det inte går att ta sig fram vid lågt vatten och på sensommaren, utan kanoten måste dras genom forsen eller bäras förbi den på land. Det finns inga egentliga kanotleder på området men kartan över Mujejärvi naturskyddsområdet ger bra vägledning för den som färdas på området.

Det finns småbåtshamnar i närheten av parkeringsplatserna vid Hiltuslahti och Talvilahti.

Göra skidturer i terrängen

Det är tillåtet att åka skidor i Mujejärvi naturskyddsområdet men det finns inga preparerade skidspår.

Fiska

Mete och pilka är tillåtet med stöd av allemansrättenFör handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eräluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eräluvat.fi)Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eräluvat.fi).

För fiske med fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften även Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för Övre Karelen/Övre Savolax nr 7001(eräluvat.fi)Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Jaga

Ett jaktområde för småvilt sträcker sig över området (tillståndsområde 7625, eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska).

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp i Mujejärvi naturskyddsområdet. Där finns fina lingon- och blåbärsmarker.

Bada

Det finns ingen bevakad badstrand på området och det är inte heller särskilt lätt att göra en badtur från de steniga stränderna.