Friluftsleder och stigar

Plankor leder över bäcken och stigen fortsätter genom skogen.

I Mujejärvi naturskyddsområdet finns det totalt 30 km markerade leder. Lederna är markerade med en orange rand på en röd-svart rand. Bortsett från den krävande etappen i Uuronrotko är lederna lättframkomliga. På Tetrijärvi-rundan finns spångar över myrarna. På de andra avsnitten av rutten har man upphört att underhålla spångarna och trapporna i terrängen och därför är det bäst att utrusta sig med kängor som är lämpliga för terrängen.

Ledernas startpunkter

  • Till Mujejärvi naturskyddsområdet kan man komma från Uuro, Peurakangas, Hiltuslahti och Talvilahti parkeringsplatser.
  • Man kan bege sig ut på Tetrijärvi-rundan från parkeringsplatserna vid Talvilahti och Hiltuslahti.

Vi rekommenderar:

En stig vid den skogbeklädda sluttningen. På båda sidorna av stigen ligger även träd på marken.

Tetrijärvi-rundan 9 km

Tetrijärvi-rundan, 9 km, kan börjas antingen från Hiltuslahti eller Talvilahti parkeringsplats. Lederna är markerade med en orange rand på en röd-svart rand. Det rekommenderas att man vandrar motsols. Från Hiltuslahti parkeringsplats vandrar man längs Kukonsärkkä i riktning mot Kukonlampi. Efter Kukonlampi tar man av till vänster och går rakt i riktning mot Hiltuskangas. Leden går genom den gamla skogen i Hiltuskangas och därefter tar man av till vänster. Leden går via Tetrijärvi skärmskydd längs östra stranden av Tetrijärvi. På den norra stranden finns Tetrijärvi hyresstuga och därifrån fortsätter leden i riktning mot Talvilahti parkeringsplats. Efter parkeringsplatsen går leden i riktning mot Hiltuslahti och följer ibland Mujejärvis strand. När rundslingan kommer fram till leden som går till Hiltuslahti parkeringsplats fortsätter man tillbaka till parkeringsplatsen. Rundan tar ungefär 3 - 5 timmar.

Service: På Hiltuslahti och Talvilahti parkeringsplatser finns eldplats, torrtoalett och småbåtshamnar i närheten. Ekopunkten där du kan sortera ditt skräp finns vid Hiltuslahti parkeringsplats. Vid Tetrijärvi finns skärmskydd med eldplats och torrtoalett samt en hyresstuga på den norra stranden.

""

 

Rundslingor

Kukonlampi-rundan 3 km

Kukonlampi-rundan, 3 km, startar från Hiltuslahti parkeringsplats och går runt tjärnen Kukonlampi. Leden är markerade med en orange rand på en röd-svart rand. Den bästa riktningen att vandra är motsols. Längs åsen Kukonsärkkä kommer man till storslagna åslandskap. När man har passerat Kukonlampis östra strand tar man av åt vänster och därefter fortsätter man norr om Kukonlampi. Efter tjärnen har man en fin utsikt över myrlandskapet tills man tar av åt vänster mot Hiltuslahti parkeringsplats. Innan man kommer till parkeringsplatsen går man över en bred bro över älven som kommer från Kukonlampi och rinner ut i Hiltuslahti. Rundan tar ungefär 1- 2 timmar.

Observera: På de andra avsnitten än Tetrijärvi-rundan har man upphört att underhålla spångarna och trapporna i terrängen och därför är det bäst att utrusta sig med kängor som är lämpliga för terrängen.

Service: På Hiltuslahti parkeringsplats finns eldplats, torrtoalett och ekopunkt, där du kan sortera ditt avfall.

Förbindelse till andra leder: Från Kukonlampi kan man fortsätta till exempel runt den gamla, fina skogen i Hiltuskangas, antingen på norra eller södra sidan. Leden har även förbindelse med södra delen av området, eller till den norra delen där man kan vandra runt sjön Tetrijärvi.

""

Övriga leder

Peurakangas parkeringsplats - Kalmoniemi, 2,5 km

Lederna är markerade med en orange rand på en röd-svart rand. När man har passerat några små grusgropar går man upp på åsen därifrån man har utsikt över sjön. Leden går vidare ut på en smal udde som är kantad av sandstränder. Från Kalmoniemi återvänder man längs samma stig tillbaka och ledens totala längd är således 5 km.

Observera: På de andra avsnitten än Tetrijärvi-rundan har man upphört att underhålla spångarna och trapporna i terrängen och därför är det bäst att utrusta sig med kängor som är lämpliga för terrängen.

Service: På Peurakangas parkeringsplats finns eldplats, torrtoalett och brunn.

""

Hiltuslahti parkeringsplats - Tammikämppä, 4 km

Leden är markerade med en orange rand på en röd-svart rand. Leden följer Mujejärvis strand. Man kan stanna och beundra den fina utsikten över sjön till exempel vid Mujeniemi skärmskydd som finns halvvägs på leden.

Observera: På de andra avsnitten än Tetrijärvi-rundan har man upphört att underhålla spångarna och trapporna i terrängen och därför är det bäst att utrusta sig med kängor som är lämpliga för terrängen.

Service: På Hiltuslahti parkeringsplats finns eldplats, torrtoalett och ekopunkt, där du kan sortera ditt skräp. På Mujejärvis strand finns Mustolahti skärmskydd och tältningsområde samt Mujeniemi skärmskydd, där det finns eldplats och torrtoalett. Vid Tammikämppä ödestuga finns eldplats, torrtoalett och brunn.

""

Uuro parkeringsplats - Peurakangas parkeringsplats - Tammikämppä, 7 km

Terrängen mellan Uuro och Peurakangas parkeringsplatser är krävande då den är starkt kuperad. Leden är markerade med en orange rand på en röd-svart rand. Leden går främst uppe på åsarna som bildar ravinens kanter. Leden går genom en gammal skog där det ibland kan ligga något gammalt omkullfallet träd över stigen. När man kommer upp på ravinens kant belönas man med en storslagen utsikt över landskapet. Efter att man klarat av motlutet går man ner på ravinens botten där man kan pusta ut i skärmskyddet vid tjärnen. Det finns många olika vyer längs leden eftersom den efter Peurakangas går genom ett myrlandskap till stränderna vid Tammikämppä ödestuga.

Observera: På de andra avsnitten än Tetrijärvi-rundan har man upphört att underhålla spångarna och trapporna i terrängen och därför är det bäst att utrusta sig med kängor som är lämpliga för terrängen.

Service: På parkeringsplatsen finns eldplats, torrtoalett och brunn. Vid Uuro finns skärmskydd, eldplats och torrtoalett. Vid Tammikämppä finns eldplats, torrtoalett och brunn.