Kartor över och kommunikationer i Mujejärvi

Mujejärvi naturskyddsområdet ligger öster om stamväg 75 (Nurmes - Kuhmo). Från Mujejärvi är det är 40 km till Nurmes och 174 km till Joensuu.

Kommunikationer

Med bil

 • Från Nurmes längs Kuhmovägen (nr 75) är det skyltning till alla parkeringsplatser i Mujejärvi.
 • Från Nurmes till Hiltuslahti (via cirkulationsplatsen) längs Kuhmovägen mot Kuhmo 29 km, varefter avtag till höger. Från korsningen är det 19 km till Hiltuslahti parkeringsområde. Längs rutten till Hiltuslahti finns det flera färdanvisningar.
 • Från Nurmes till Peurakangas (via cirkulationsplatsen) längs Kuhmovägen mot Kuhmo 34 km, varefter avtag till höger. Från korsningen är det 5 km till Peurakangas parkeringsområde.
 • Från Nurmes till Uuro (via cirkulationsplatsen) längs Kuhmovägen mot Kuhmo 38 km, varefter avtag till höger. Från korsningen är det 1 km till Uuro parkeringsområde.
 • Från Nurmes till Talvilahti (via cirkulationsplatsen) längs Kuhmovägen mot Kuhmo 41 km, varefter avtag till höger vid vägskylt, Mujejärvi 27 km.  Därifrån är det 15 km till Talvilahti parkeringsområde. Parkeringsområdet når man genom att följa avtaget till höger; Tetrijärvi 4 km. Talvilahti parkeringsområde finns rakt fram efter 4 km. (Till Tetrijärvi hyresstuga är det ca 3 km och nås genom att följa vägskyltningen till vänster.)
 • Vintertid kan man bara komma i närheten av Uuro parkeringsplats med bil. I vägkorsningen (Nurmes - Kuhmo, huvudväg 75) som leder till Uuro parkeringsplats kommer at plogas rum för 2-3 bilar.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Från parkeringsplatserna vid Uuro, Peurakangas, Hiltuslahti och Talvilahti går vandringsleder åt olika håll i Mujejärvi naturskyddsområdet.
 • Ledernas startpunkter
 • Småbåtshamnar finns i närheten av Hiltuslahti och Talvilahti parkeringsplatser.

Kartor

Övriga kartor

 • Terrängkartor Q531 och Q532, 1:50 000. Kartorna kan köpas bland annat från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
 • Terrängkartblad nummer 4324 04 och 07, 1:20 000. Kartorna kan köpas bland annat från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Mujejärvis karta i Utflyktskarta.fi.