Terrängcykelleder i Hossa

9.7.2024
Efterdyningarna av stormen har röjts i Hossa. Alla vandringsleder är öppna och arbetet fortsätter med att röja enskilda träd. Det finns fortfarande nedfallna träd på mtb-leden Sininen saavutus, men även den är framkomlig. Situationen kan förändras när mer information blir tillgänglig.

vå cykliset ger varandra "high five" på en liten träspångsbro.

Ledernas startpunkter och parkeringsplatser

Terrängcykel- och vandringslederna i Hossa följer på många ställen samma rutt. Du kommer väl ihåg att ta hänsyn till alla andra som rör sig längs stigen!

Video om cykling i Hossa

 

Jatkon valkea, 10 km, delvis en rundslinga 

Vid bar mark, cyklingstid cirka 1 h 10 min 
Svårighetsgrad: lätt 

Leden Jatkon valkea är tekniskt sett lättast av lederna. Den lämpar sig för den som utövar grenen bara ibland och för nybörjare. Leden innehåller inga stora höjdskillnader.  

En tjockcykel vilar mot en tall framför ett vindkydd.Trots att det är vår, så finns snö på marken.

Startpunkt  
Naturumet, mtb-ledernas startpunkt  

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 28.1400' lon: 29° 31.0443'  

Adress: Jatkonsalmentie 6, Suomussalmi 

Friluftskonstruktioner
Huosivirta eldplats  

Sevärt   
Strömmen Huosivirta, sundet Jatkonsalmi, sjön Jatkonjärvi, forsen Lounatkoski  

Ruttbeskrivning  
Längd: cirka 10 km, vägavsnitt totalt cirka 5,4 km, terrängavsnitt 4,3 km   

Ledmarkering: vit
Startpunkt: naturumet  
Färdriktning: medsols  
Service: Huosivirta eldplats  

Leden börjar vid naturumet från startplatsen för mtb-lederna och fortsätter som en övergångsled till Huosivirta genom det vackra insjölandskap som omger Huosiharju ås. Efter att ha korsat strömmen Huosivirta börjar ett terrängparti som följer stranden av sjön Kenttäjärvi till Jatkonsalmi skogshuggarstugor. Därifrån fortsätter leden längs sjön Jatkonjärvis stränder till den skogklädda höjden Jatkonvaara. Från Jatkonvaara går leden tillbaka till Huosivirta och naturumet längs en vacker barrstig och en väg.   

Längs leden får du uppleva strandstigarna vid sjöarna Kenttäjärvi och Jatkonjärvi, spångarna, stigen över kalhygget, dubbelspåren och skogsstigen som går runt den stora dalsänkan. Från vägen Tolosenvirrantie kan du göra en avstickare på knappa 2 km till det fascinerande området Luonatkoski där det bl.a. finns en gammal kvarn. 
 

Harjujen huikonen, 12,5 km/rundslinga  

Vid bar mark, cyklingstid cirka 1,5 h 
Svårighetsgrad: ställvis krävande / medelsvår  

Ruttbeskrivning för Harjujen huikonen-leden: Leden Harjujen huikonen lämpar sig för personer som redan har en viss erfarenhet av terrängcykling och för aktiva terrängcyklister. . 

En cykel vilar mot ett träd bredvid en stig. En gul ruttmarkering finns på ett annat träd.

Startpunkt
Naturumet, mtb-ledernas startpunkt

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 28.1400' lon: 29° 31.0443'

Adress: Jatkonsalmentie 6, Suomussalmi

Friluftskonstruktioner
Iikoski eldplats, Torkonluikea eldplats, Hakokoski vindskydd, Huosivirta eldplats

Ruttbeskrivning  
Längd: 12,5 km, varav vägavsnitt cirka 2,7 km
Ledmarkering: gul
Startpunkt: naturumet, mtb-ledernas startpunkt
Färdriktning: motsols

På leden finns en krävande åsstig och vid regnigt väder blir strandstigarna hala.

Genom att cykla hela rundslingan får man träna sig i att åka uppför backar. Leden innehåller alla viktiga element Hossa har att erbjuda, allt från strand- och åsstigar till insjölandskap. Terrängcykelleden börjar vid naturumet och den rekommenderade färdriktningen är motsols. I början av leden finns ett 300 meter långt avsnitt som är gemensamt med en tillgänglighetsanpassad led. Leden går från Iikoski längs strandstigarna norr om sjön Huosiusjärvi till forsen Torkonluikea. Därifrån fortsätter leden mot forsen Hakokoski runt sjön Syvä-Hoilua. Åsområdet mellan forsen Hakokoski och sjön Syvä-Suottajärvi leder till Hakokoski bro. Efter bron kan man stanna till vid ett vindskydd och göra upp eld. Leden fortsätter tillbaka längs Hakoharju ås för att slutligen komma tillbaka till Huosivirta parkeringsplats. Den sista etappen går längs vägen Jatkonsalmentie till naturumet. 

 

Kokalmuksen kierros, 14 km, rundslinga 

Vid bar mark, cyklingstid cirka 1,5 h
Svårighetsgrad:   ställvis krävande

Ruttbeskrivning för Kokalmuksen kierros-leden: Leden Kokalmuksen kierros lämpar sig lika bra för den som nyligen har börjat bekanta sig med grenen som för alla som håller på med terrängcykling som hobby. Leden innehåller inga etapper som kräver speciell körskicklighet, men i regnigt väder kan stigarnas rötter bli hala.

Närbild av en simpel träbänk. En cykel är synlig i bakgrunden.

Startpunkt  
Hossalaislammet parkeringsplats  

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 29.2077' lon: 29° 24.2176' 

Friluftskonstruktioner   
Muikkupuro vindskydd, Ala-Valkeainen ödestuga, Kokalmus eldplats, Kokalmus vindskydd, Lipposensalmi vindskydd, Pitkä-Hoilua eldplats (östra och norra). 

Ruttbeskrivning  
Leden är 14 km, varav hela leden förutom ett kort vägavsnitt består av terrängstigar  
Ledmarkering: röd  
Startpunkt: Hossalaislammet parkeringsplats   
Färdriktning: motsols  

Leden Kokalmuksen kierros erbjuder gott om sjöstrandsstigar i fantastiska insjölandskap, bäckar med klart vatten samt en oförglömlig körupplevelse på Hoiluansärkkä åsstig. De spångbelagda partierna leder till Kokalmus stränder och det bästa insjölandskapet i hela Kajanaland. Lipposensalmi och stigarna på östra sidan av sjön Pitkä-Hoilua väcker en längtan hos besökaren att snart återvända tillbaka.  

Början av leden som startar vid Hossalaislammet-sjöarna är gemensam med en tillgänglighetsanpassad led ända tills den viker av till Iso-Valkeainens strandstig och forsätter till Muikkupuro vindskydd. Från Muikkupuro fortsätter leden via Ala-Valkeainen ödestuga till Hoiluansärkkä och förbi renstallen mot Kokalmus vindskydd. Leden går tillbaka till Hossalaislammet-sjöarna via Lipposensalmi utmed den östra stranden av sjön Pitkä-Hoilua. Leden går även att kombinera med leden Syrjäharjun kierros. Den totala körsträckan blir då cirka 20 km.  
 

Sininen saavutus, 50 km, rundslinga

Vid bar mark, cyklingstid cirka 4,5 h    
Svårighetsgrad:   krävande led   

Leden Sininen saavutus är en lång och därmed krävande led som förutsätter god terrängcyklingsförmåga. På leden finns även mera tekniska partier samt krävande upp- och nerförsbackar på åsarna. Leden går runt nästan hela nationalparken förutom Värikallio och Julma-Ölkky, och det går att korta av den på flera ställen enligt tycke och smak.  

En led går längs med en sjö. Det är sommar.

Startpunkt
Naturumet, mtb-ledernas startpunkt  

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 28.1400' lon: 29° 31.0443'  

Adress: Jatkonsalmentie 6, Suomussalmi  

Friluftskonstruktioner  
Iikoski eldplats, Torkonluikea eldplats, Hakokoski vindskydd, Puukkojärvi vindskydd, Laukkujärvi ödestuga, Lihapyörre vindskydd, Kokalmus vindskydd, Aittajoki eldplats, Syrjälampi vindskydd, Joukovirta vindskydd, Lipposensalmi vindskydd, Lounaja eldplats, Huosivirta eldplats  

Ruttbeskrivning  
Längd: 50 km
Ledmarkering: blå
Startpunkt: naturumet, mtb-ledernas startpunkt  
Färdriktning: motsols  

Leden Sininen saavutus går runt största delen av nationalparksområdet längs dess nätverk av stigar. Endast områdena Ala-Ölkky och Julma-Ölkky står utanför leden. Från Lihapyörre-området följer den samma stig från vilken en förbindelseled till Värikallio viker av. Man måste komma ihåg, att sommaren är det tillåtet att cykla till Värikallio. Lämna cykeln att vänta på och gå ner till Värikallios hällmålningar.  

Hela rundslingan tar en dag att cykla för cyklister som redan har en del erfarenhet. Den som cyklar behöver med andra ord inte nödvändigtvis vara speciellt erfaren. Ledens längd och tekniska element gör ändå att den är krävande på sina ställen. Leden i sin helhet har med tanke på det tekniska klassificerats som medelsvår. På en lång led har vädret betydelse. Om det till exempel regnar, blir de tekniska avsnitten genast några grader svårare på grund av stigarnas hala rötter. På samma sätt kan ledens slutdel på den skogklädda höjden Jatkonvaara vara mycket energikrävande. Det går naturligtvis att börja leden även någon annanstans än från naturumet, även om det är där den officiella startpunkten för leden ligger. Det går att avbryta leden på flera ställen, om man vill korta ner körsträckan.   

Första etappen med start från naturumet   

Början av leden följer den gula leden ända till en förbindelseled mellan sjön Syvä-Suottajärvi och forsen Hakokoski. Därifrån fortsätter leden längs sjön Syvä-Suottajärvis stränder till sjön Puukkojärvi. Leden fortsätter längs stranden av sjön Puukkojärvi mot Talassalmi. I det här området finns även Puukkojärvi vindskydd. Från Talassalmi fortsätter leden längs sjön Talasjärvis stränder mot Laukunsalmi. I Laukunsalmi finns en korsning varifrån man kan vika av till Laukkujärvi ödestuga.   

Leden viker av till vänster mot Laukunsalmi och går över en bro till Laukkujärvis sydvästra strand. Efter cirka 250 meter är det dags att svänga till vänster och cykla uppför åsen längs en stig som vintertid är ett skidspår till Lihapyörre parkeringsplats. Därifrån fortsätter leden längs en stenigare förbindelseled som leder till Värikallio (men man måste komma ihåg, att sommaren är det tillåtet att cykla till Värikallio) tills den viker av från förbindelseleden och fortsätter rakt mot tjärnarna Laurintyrnänlampi och Levälampi. Denna del av leden består av mera småskalig och teknisk terräng med många rötter. Här har alla cyklister chansen att testa sin körteknik.  

Mot Kokalmus  

Efter att ha korsat vägen Pistonlehdontie fortsätter leden på sydvästra sidan av sjön Kirkasvetinen mot tjärnen Kaunislampi. Även denna del av leden är mera tekniskt krävande och full av slingrande rötter. Efter tjärnen Kaunislampi blir stigen en mera lättframkomlig barrstig och fortsätter mot berget Valkeisenvaara och sjön Kokalmus. Vid Kokalmus renstall viker leden av mot höger mot Kokalmus vindskydd.   

Strandpartiet vid sjön Kokalmusjärvi består av en slingrig barrstig med en hel del rötter. Efter Kuikkalahti följer flera spångbelagda avsnitt som det går att cykla på ända fram till renstallet i närheten av Kokalmus vindskydd. Efter att ha kört förbi det kommer man till ett vindskydd som ligger längst ute på en lite udde i viken Korealahti omgivet av ett fantastiskt insjölandskap.  

Till Aittojoki älv via Syrjäharju ås    

Inne i viken Korealahti svänger man till höger och sedan bär det av uppför längs en serviceväg tills man kommer till början av en skogsbilväg som leder till vägen Pistonlehdontie. Leden fortsätter längs vägen ca 5,5 km ända fram till Alakoski i Aittojoki älv väster om Variskangas. Före bron som går över älven Aittojoki svänger man vänster in på en liten, slingrig stig som går längsmed älven. Vid tjärnen i utkanten av myrområdet kan du lyssna till en högljudd parningskonsert om våren på vägen till stranden av sjön Lavajärvi. Kort före Likolahti svänger man till vänster och fortsätter sedan mot Syrjäsalmi vindskydd och Syrjäharju ås.   

Efter att ha åkt över Syrjäsalmi bro är det dags att åka uppför mot Syrjäharju ås. Den steniga stigen går längs en ställvis mycket smal åsrygg österut. Sjön Iso-Nimetön ligger på höger sida. Därefter vänder stigen och går nedåt snett mot höger lite före Nimettömänsalmi. Stigen längsmed Pikku-Nimetöns stränder slingrar sig över bäckar och förbi fuktiga ställen. Snart är den framme vid Joukovirta vindskydd. Efter Joukovirta vindskydd bär det av mot sjön Joukojärvis strandstigar och så småningom över till Virtasalmi-sidan. Därefter går det brant uppför från strandstigen och följer man stigen kommer man till ett gammalt renskiljningsgärde. Stigen är en tydlig barrstig som nu går neråt mot tjärnen Poroaidanlampi. Efter en runda runt tjärnen är det åter dags att rask åka uppför för en stund och flytta sig till den del av stigen som finns på västra sidan av sjön Lounat-Valkeinen. Den stigen är ställvis stenigare och ojämnare ända till strandpartierna på västra sidan av sjön Lounaja. Efter ett spångbelagt avsnitt vid Rytipuro kommer man till förbindelseleden mellan sjön Kokalmusjärvi och Lipposensalmi. Leden fortsätter till Lipposensalmi bro och ett idylliskt vindskydd efter den.   

Från Lipposensalmi till naturumet  

Leden fortsätter på södra sidan av Lipposenniemi till Lounatkapea strandstig. Därefter svänger den till vänster in på en mera tekniskt krävande och mindre stig som leder till den skogklädda höjden Jatkonvaara. Efter en drygt två kilometer lång uppförsbacke har man kommit till Jatkonvaaras krön. Härefter börjar stigen gradvis gå nedåt mot vägen Pistonlehdontie och ansluter sig till den vita leden. Efter att ha korsat vägen Pistonlehdontie fortsätter leden till Huosivirta parkeringsplats. Den sista etappen går längs vägen Jatkonsalmentie till naturumet.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.