Ledernas startpunkter och parkeringsplatser

Lihapyörre tillgänglig stig, 200 meter / riktning  

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid fram och tillbaka under 30 minuter 
Svårighetsgrad: lätt rullstolsled

Lihapyörre är en tillgänglig led vid Somerjoki älvkrök. Leden går genom ett vackert älv- och åslandskap. Från Lihapyörre parkeringsplats går även vandringsleder till Värikallio och mot Laukkujärvi-hållet, men dessa leder är inte tillgängliga. 

Startpunkt

Lihapyörre parkeringsplats

Köranvisning: Lihapyörre parkeringsplats ligger 11,5 km från naturumet.

Följ vägen Jatkonsalmentie förbi naturumet 3,3 km, sväng höger till vägen Pistonlehdontie och kör längs den i 6,4 km. Ta av till höger in på vägen som leder till Lihapyörre, från korsningen är det 1,7 km till parkeringsplatsen.

Koordinater: Euref-Fin (WGS84) lat: 65° 30.4386 lon: 29° 21.2776'
ETRS-TM35FIN N: 7267031m Ö: 608906m

Friluftskonstruktioner

Vid Lihapyörre finns ett lättillgängligt öppet vindskydd, en eldplats och en tillgänglig torrtoalett  (ta med eget toalettpapper). Framför vindskyddet finns en tillgänglig bryggkonstruktion som lämpar sig för fiske och landstigning. Från den kan man beundra älvlandskapet och lyssna till älvens porlande, poetiska röst och fiska till exempel Somerjoki-harrar och andra fiskar.

Ruttbeskrivning

Ledmarkeringarna är gula. Leden är tydligt markerad, så det finns ingen risk att gå vilse. Terrängen är jämn och det finns inga höjdskillnader. Leden är belagd med stenmjöl.

Observera

Det går att köra längs leden och till ledens startplats med eldrivna färdmedel såsom elrullstol eller elskoter. Vägen är 11,5 km lång (i en riktning). Till startplatsen måste man köra på vägen bland övrig fordonstrafik. Du rör dig därför på egen risk. I Hossa nationalpark är hastighetsbegränsningen för fordon 30 km/h och för eldrivna färdmedel 15 km/h.

""

Huosilampi tillgänglig stig, 500 meter / riktning  

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid fram och tillbaka under 1 timme
Svårighetsgrad:  krävande rullstolsled

Huosilampi är en tillgänglighetsanpassad stig i den mest lättillgängliga delen av Hossa-området. Naturstigen ligger egentligen inte på nationalparksområdet, men den är en del av parkhelheten. Vid sjön Huosilampi kan du fiska från tillgänglighetsanpassade bryggor, bekanta dig med myrnaturen från spångarna och njuta av lugnet i Hossa vid det stora vindskyddet eller på eldplatserna. 

En man kör en elektrisk moped längsmed en träspångs led i träsklandskap. En sjö syns till vänster.

Startpunkt

Naturumets dagparkeringsplats mittemot naturumet. Cirka 50 meter från naturumet.

Koordinater: Euref-Fin (WGS84) lat: 65° 28.1255' lon: 29° 31.0366'
ETRS-TM35FIN N: 7263029 Ö: 616597m

Friluftskonstruktioner

I den södra delen av leden som följer stranden av sjön Huosilampi finns ett stort öppet vindskydd med en tillgänglig torrtoalett. Utmed leden finns tre lättillgängliga fiskebryggor och en eld- och matplats. I den norra delen av leden har ett myrområde tillgänglighetsanpassats med spångar. Där finns även informationstavlor om områdets myrnatur.

Ruttbeskrivning

Det finns inga ledmarkeringar, men leden är tydlig och det finns ingen risk för att gå vilse. I början av leden finns ett cirka 150 meter långt parti som går nedför. Lutningen är här över 5 procent, vilket innebär att rullstolsburna kan behöva assistans. Största delen av leden går i jämn höjd med stranden av sjön Huosilampi.

Vid stranden av sjön Huosilampi förgrenar sig stigen åt två håll, går man åt ena hållet kommer man till vinskyddet i södra delen av sjön och åt andra hållet till ett myrområde i norra delen av sjön. Om man besöker båda delarna, är leden ca 1,3 km fram och tillbaka mätt från dagparkeringsplatsen. Leden är belagd med stenmjöl och spångar av plank.

Observera

Leden är lättillgänglig och naturumets service är nära till hands. Det är inte heller långt från leden till Karhunkainalo campingområde där det finns tillgänglighetsanpassade inkvarterings-, bastu- och duschutrymmen samt en tillgänglighetsanpassad servicebyggnad för husvagnar.

Från den norra delen av leden fortsätter en lättillgänglig cirka 1 meter bred grusbelagd led. Mot slutet följer leden en grusväg till Huosiusjärvi tillgänglighetsanpassade hyresstuga. För mer information om Karhunkainalos inkvarteringsmöjligheter och Huosiusjärvi hyresstuga, kontakta naturumet.

""

Muikkupuron mutka tillgänglig led, 1,5 km / riktning

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid med rullstol 1 h/riktning, till fots cirka 0,5 h/riktning 
Svårighetsgrad:  krävande rullstolsled, lätt led

Muikkupuron mutka är en lättillgänglig led för vandrare och cyklister. Denna tillgänglighetsanpassade led går genom vackra ås- och strandlandskap till Muikkupuro. Den klara bäcken Muikkupuro som slingrar sig fram är förtrollande vacker. Området kring Muikkupuro vindskydd hör till de vackraste i hela Hossa. Vindskyddet ligger mellan två klara sjöar som förenas genom en bäck som strömmar förbi vindskyddet. Vid Muikkupuro förenas de för Hossa typiska sandmoarna med klara vattendrag.

Ett barn sitter i en barnvagn på en öppen led.

Startpunkt

Hossalaislammet parkeringsplats  

Köranvisning: Följ vägen Jatkonsalmentie förbi naturumet 3,3 km och sväng höger till vägen Pistonlehdontie. Kör 3,3 km, Hossalaislammet parkeringsplats ligger på vänstra sidan av vägen.  

Koordinater: Euref-Fin (WGS84) lat: 65° 29.2077' lon: 29° 24.2176'
ETRS-TM35FIN N: 7264832m Ö: 611258m  

Friluftskonstruktioner

Muikkupuro vindskydd, vid vindskyddet finns en tillgänglig torrtoalett.

Sommaren 2017 byggs bänkar som man kan vila sig på utmed leden. Muikkupuro vindskydd är en lättillgänglig halvkåta med en eldplats framför. Vid Muikkupuro finns även en tillgänglig torrtoalett (ta med dig eget toalettpapper). Vid bäckens mynning på sidan mot sjön Keski-Valkeainen finns en sandstrand som det går bra att ta sig ett dopp ifrån. Stranden är emellertid inte lättillgänglig eftersom att den har en liten strandbrink.

Ett vindskydd mitt i ett skogslandskap. En bäck kan ses nära vindskyddet.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: röd
Längd: 1,5 km i en riktning
Höjdskillnad: ca 20 m 

Muikkupuron mutka är en del av leden Kokalmuksen kierros.

Muikkupuro vindskydd ligger mellan de två klara sjöarna Iso-Valkeainen och Keski-Valkeainen. Sjöarna förenas med varandra genom en bäck som strömmar förbi vindskyddet. Vid Muikkupuro förenas de för Hossa typiska sandmoarna med klara vattendrag. Det går också att paddla till Muikkupuro bl.a. från de tillgänglighetsanpassade reserveringsstugorna Hirvastupa och Peurapirtti som ligger vid stranden av sjön Iso-Valkeainen.  

Startplatsen för Muikkupuro tillgängliga led är Hossalaislammet parkeringsplats. Leden följer Hossas vidsträckta tallmoar och den är 1–1,5 meter bred. I mitten och i slutet av leden finns små långsluttande upp- och nerförsbackar. Leden är belagd med stenmjöl och underlaget är jämnt.   

Observera

Leden kommer in på en terrängcykelled under cirka 500 meter, så det är möjligt att möta terrängcyklister utmed leden.  

Det går att köra med eldrivna hjälpmedel, såsom elrullstol eller elskoter, längs leden och till ledens startpunkt. Det är 6,6 km från naturumet till parkeringsplatsen. Du rör dig alltid på vägen på egen risk. Det är bra att kontrollera att höjden och bredden på framhjulen är tillräcklig, om du rör dig i terrängen med en manuell rullstol. Det går också att använda ett extra länkhjul fram på rullstolen.  

På norra sidan av Muikkupuro vindskydd, på stranden av sjön Iso-Valkeainen finns en landstigningsplats från vilken det går att stiga i land med lite hjälp. På stranden av Iso-Valkeainen ligger nationalparkens tillgänglighetsanpassade hyresstugor Hirvastupa och Peurapirtti varifrån det går att paddla. Det är cirka 1,5 km sjövägen.

""

Hossa naturstig, 3 km rundslinga  

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 1 h  
Svårighetsgrad lätt -  medelsvår  

Den cirka tre kilometer långa naturstigen som går runt sjön Huosilampi ger smakprov på naturen i Hossa nationalpark. Den är som Hossa i miniatyr.   

Naturstigen är markerad genom terräng skyltar med stiftmärken.

Startpunkt

Naturumet  

Koordinater: Euref-Fin (WGS84) lat: 65° 28.1255' lon: 29° 31.0366'  

Adress: Jatkonsalmentie 6, Suomussalmi  

Friluftskonstruktioner

Huosilampi eldplats och regnskydd, fyra fiskebryggor och Huosilampi stora vindskydd med matplats, braskamin inomhus, eldplats och tillgänglig torrtoalett. 

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: kottar  
Höjdskillnad: cirka 29 meter  

Längs stigen får du veta mer om livet i urskogen, om myrar och dödisgropar, vattendrag och färdsätt, bär, renar och människornas historia i Hossa med omnejd. Den rekommenderade vandringsriktningen är motsols. Cirka en halv kilometer av naturstigen lämpar sig även för rullstolsburna och barnvagnar. Från naturstigen finns förbindelser till sjön Huosiusjärvi och stigarna i Hossa by, dessutom finns en tillgänglighetsanpassad stig för rullstolsburna till Huosiusjärvi hyresstuga (800 m).

Hakokosken hujaus, 5 km rundslinga  

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 2 h  
Svårighetsgrad:  medelsvår  

Leden Hakokosken hujaus tar vandraren genom ett fantastiskt åslandskap.   

Urskog växer på en ås. En vandrare går på en stig som går genom området.

Startpunkt

Huosivirta parkeringsplats  

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 28.3178' lon: 29° 27.8778'  

Adress: Jatkonsalmentie 33, Suomussalmi  

Friluftskonstruktioner

Huosivirta eldplats, Hakokoski vindskydd, Torkonluikea eldplats  

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gul  
Höjdskillnad: cirka 30 meter  

Leden går runt sjön Syvä-Hoilua och gör vandraren bekant med Hakoharju ås, Hakokoski-forsarna och forsen Torkonluikea. Stigen är i huvudsak lättframkomlig, endast några branta uppförsbackar gör stigen lite mera krävande.  

Från Hakokosken hujaus-leden finns förbindelser till rundslingorna Huosiuksen huikonen och Laukkujärven lenkki.

Huosiuksen huikonen, 8 km, rundslinga  

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 3–4 h  
Svårighetsgrad:  medelsvår  

Från leden Huosiuksen huikonen öppnar sig en fantastisk utsikt över sjön Huosiusjärvi. Längs leden som går runt sjön kan man bekanta sig med Huosiharju ås och forsarna Iikoskis och Torkonluikeas strömmar.  

En stig går längs kammen under åsen.

Startpunkt

Huosivirta parkeringsplats  

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 28.3178' lon: 29° 27.8778'  

Adress: Jatkonsalmentie 33, Suomussalmi  

Friluftskonstruktioner

Huosivirta eldplats, Iikoski eldplats, Torkonluikea eldplats  

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gul  
Höjdskillnad: cirka 29 meter  

Leden är jämn och lättframkomlig förutom några krävande åspartier. Det går att vandra leden genom att gå runt udden Iikoskenniemi eller genom att ta en kortare genväg. Det finns en förbindelse från leden till naturstigen och via den till naturumet samt till Huosiusjärvi och Iikoski hyresstugor.  

En stor del av Huosiuksen huikonen-leden består av den gulmarkerade terrängcykelleden Harjujen huikonen.  

Från Huosiuksen huikonen-leden finns en förbindelse till Hakokosken hujaus-leden.

Kokalmuksen kierros, 14 km, rundslinga  

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 4–5 h  
Svårighetsgrad lätt

Kokalmuksen kierros-leden ger en introduktion till Hossas fantastiska landskap och erbjuder rastplatser, den ena finare än den andra. Samma led används av både vandrare och terrängcyklister. Ända fram till bäcken Muikkupuro är leden lättillgänglig.  

Ett vindskydd vid en sjö under morgonen. Solen glänser och dimma stiger från sjön.

Startpunkt

Hossalaislammet

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 29.2077' lon: 29° 24.2176'
ETRS-TM35FIN N: 7264832m Ö: 611258m

Friluftskonstruktioner

Muikkupuro vindskydd, Ala-Valkeainen ödestuga, Kokalmus eldplats, Kokalmus vindskydd, Lipposensalmi vindskydd, Pitkä-Hoilua eldplats.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: röd
Höjdskillnad: cirka 22 m

Kokalmuksen kierros-leden går via bäcken Muikkupuro till Hoiluansärkkä jaktgrop förbi renstallen mot Kokalmus vindskydd. Från Kokalmus går leden tillbaka till stranden av sjön Pitkä-Hoilua. Leden är lättframkomlig och består huvudsakligen av en jämn stig – det är bara att koncentrera sig på att njuta av naturen.

Förbindelseleder:

  • Lipposensalmi – Aittojoki – Kukkuri – Peranka
  • Lipposensalmi – Jatkonvaara – Huosivirta
  • Kokalmus – Korkeakangas – Värikallio

Laukkujärven lenkki, 10 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 3 h
Svårighetsgrad:  medelsvår

Leden Laukkujärven lenkki går genom ett fantastiskt insjölandskap längs Laukunharju ås och utmed sjöarna Talasjärvis och Puukkojärvis stränder. Den annars lättvandrade stigen blir något mera krävande på vägen ner mot Laukunsalmi och på partierna med upp- och nerförsbackar på åsen i slutet av leden. 

En stig går längs med toppen av åsen i en tallskog.

Startpunkt

Hossalaislammet

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 29.2077' lon: 29° 24.2176'
ETRS-TM35FIN N: 7264832m Ö: 611258m

Friluftskonstruktioner

Umpi-Valkeainen eldplats, Laukkujärvi ödestuga, Puukkojärvi vindskydd och ödestuga

Sevärt
Äng, lada och renfålla i Talassalmi

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå
Höjdskillnad: ca 30 m

Det går att förlänga Laukkujärven lenkki-leden genom att börja vandringen från Huosivirta parkeringsplats och lägga till den cirka 5 km långa leden Hakokosken hujaus till vandringen.

Värikallion kaarros, 8 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 3 h
Svårighetsgrad:  medelsvår – krävande

Värikallio-stigen tar dig till Hossas mest kända sevärdhet. Tack vare en utsiktsplattform kan du beundra Värikallios historiska hällmålningar på bara några meters avstånd.  

Landskap från toppen av en barrskog, med en sjö synlig bakom trädtopparna.

Startpunkt

Lihapyörre

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 30.4386 lon: 29° 21.2776'
ETRS-TM35FIN N: 7267031m Ö: 608906m

Friluftskonstruktioner

Lihapyörre vindskydd (tillgängligt), Ala-Ölkky vindskydd och Värikallio kokskjul och eldplats

Sevärt
Värikallios hällmålningar från stenåldern

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gul
Höjdskillnad: cirka 50 m

Leden går från Lihapyörre via Ala-Ölkky till Värikallio och via Mieskallionvaara och Korkeakangas tillbaka till Lihapyörre.

Förbindelseleder:

  • Värikallio – Korkeakangas – Kokalmus
  • Värikallio – Ala-Ölkky – Julma-Ölkky  

Ölökyn ylitys, 5 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 3 h
Svårighetsgrad:  krävande led

Ölökyn ähkäsy och Ölökyn ylitys är Hossas mest krävande rundslingor.  

Två vandrare och en hund på en hängbro.

Startpunkt

Julma-Ölkky parkeringsplats

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 32.2332' lon: 29° 19.4532'

Adress: Julma-Ölkyntie 86, Kuusamo

Friluftskonstruktioner

Utsiktsplatser, Julma-Ölkky sommarkafé och båttransport

Sevärt
Julma-Ölkky ravinsjö

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange
Höjdskillnad: cirka 50 meter

Förbindelseleder:

  • Julma-Ölkky – Ala-Ölkky – Värikallio

Ölökyn ähkäsy 10 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 5 h
Svårighetsgrad krävande led

Ölökyn ähkäsy och Ölökyn ylitys är Hossas mest krävande rundslingor.

En tydligt markerad stig går genom toppen av en hög blåbärsbevuxen sluttning. I bakgrunden finns en sjö.

Startpunkt

Julma-Ölkky parkeringsplats

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 32.2332' lon: 29° 19.4532'

Adress: Julma-Ölkyntie 86, Kuusamo

Friluftskonstruktioner

Ölkynperä vindskydd, Ölökynärjä utsiktsplats. Julma-Ölkky sommarkafé och båttransport.

Sevärt
Julma-Ölkky ravinsjö

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange
Höjdskillnad: cirka 50 meter

Rundslingan Ölökyn ähkäsy går runt Julma-Ölkky ravinsjö längs en svårframkomlig led. Ölökyn ylitys följer samma stig som Ölökyn ähkäsy, men korsar Julma-Ölkky längs en hängbro.

Förbindelseleder:

  • Julma-Ölkky – Ala-Ölkky – Värikallio

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.