Aktiviteter i Hossa 

9.7.2024
Efterdyningarna av stormen har röjts i Hossa. Alla vandringsleder är öppna och arbetet fortsätter med att röja enskilda träd. Det finns fortfarande nedfallna träd på mtb-leden Sininen saavutus, men även den är framkomlig. Situationen kan förändras när mer information blir tillgänglig.

Två paddlare i en vårflod. Paddlaren i förgrunden lutar till höger medan hon paddlar.

Hossas landskap är lättillgängliga för besökaren. Det går enkelt att ta sig ut i skogarna och ut på vattnen. Det finns gott om stigar för vandring och cykling och vattnen inbjuder till paddling och fiske. Du vandrar längs samma stigar som de första invånarna i området gjorde för 10 000 år sedan.

Det går att röra sig även utanför lederna i nationalparken, men det är bra att använda stigarna, så slits inte terrängen. Du följer väl parkens regler och principerna för ett skräpfritt friluftsliv!

Skidåkning och vinter leder

Du kan njuta av den vintriga naturen på cirka 50 kilometers av preparedae skidspår. Orörda snön är alltid ett alternativ med både skidor och snköskor. På våren formas skare på snön och den bjuder på många möjligheter för frilufhtsmänniskor. På ödemark leder samt servisleder är alla välkommen med skidor, snöskor eller fatbike.

Vandring och utfärder   

Det finns ett nätverk med totalt cirka 90 km stigar i nationalparken. De huvudsakligen lättframkomliga stigarna slingrar sig genom Hossas fantastiska ås- och insjölandskap. De namngivna rundslingorna kan kopplas ihop till långa vandringsleder med hjälp av förbindelseleder. 

En kvinna går med en hund i koppel på breda träspångar genom ett träsk. Ett barn cycklar bredvid.

Terrängcykling

Det finns fyra markerade terrängcykelleder i nationalparken. Lederna går genom Hossas vackraste ås- och insjölandskap. Med hjälp av alternativa leder och områdets vägar kan cyklisten skräddarsy sig en lämplig ledhelhet.   

En cykel vilar mot ett träd bredvid en sjö.

Paddling

Upplev forsarnas brus, lugnt flödande åar och fjärdar. I Hossa möts tre strömmande vattendrag: Somerjoki, Iikoski och Perankajoki.  Vattendragen från Hossa fortsätter söderut via Kiantajärvi ända till Ule träsk och vidare till Bottenviken. Forsarna i Hossas vattendrag är lättframkomliga. Endast forsen Lounatkoski måste passeras genom att dra kanoten på torra land. Du kan bege dig på en kort dagsutflykt med kanot eller en längre övernattningsutflykt.

Två kajakpaddlare på en lugn sjö. I bakgrunden kan du se vass och skog.

Fiske

I Hossa finns många tjärnar och sjöar med ett mångsidigt fiskbestånd som erbjuder utmaningar för fiskare. I vattendragen finns fiskeplatser både för dem som fiskar i forsar och för vänner av dragfiske, pimplare och flugfiskare. I två tjärnar som ligger i nationalparkens omedelbara närhet planteras regnbågslax in.

En man sitter på en pall, på en frusen sjö, och pilkar i soligt väder. Bredvid sig har han en upprätt borr.

Hossas fisketillstånd för spöfiske 5502 (eraluvat.fi) berättigar till fiske i Hossas nationalpark i vattendragen Umpi-Valkeainen, Iso-Valkeainen, i ledvattendragens fors- och strömområden samt utanför nationalparken i Huosilampi, Keihäslampi och i älven Hossanjoki.

I nationalparkens övriga vattendrag har alla rätt att meta och pimpla gratis. De som har betalat fiskevårdsavgift har rätt att fiska med handredskap i tjärnar och sjöar.

I tjärnar och sjöar som ägs av Forststyrelsen och som ligger utanför Hossa nationalpark har alla rätt att meta och pimpla gratis. De som har betalat fiskevårdsavgift har rätt att fiska med handredskap med ett spö. Fiske i fors- och strömområden och med flera spön är möjligt med ett spöfisketillstånd för Norra Österbotten och Kajanaland 5411.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen  kalastusrajoitukset.fi.

Ytterligare information om Hossas fisketillstånd:   

Övriga aktiviteter

  • Två barn som rymmer champinjoner i deras händer på en höstkväll.Bär- och svampplockning: På nationalparkens moar och myrar kan man plocka delikatesser och vitaminer. Det är tillåtet att plocka bär och svamp. Bärskördens storlek varierar, men varje år får man någonting. Svampskörden är mera oberäknelig.
  • Dykning: Hossas klara vatten passar perfekt för dykning. I synnerhet sjön Öllöris närmare 40 meter djupa dödisgrop är populär bland dykare. Vid Öllöris strand vid Karhunkainalo campingområde finns ett dykcenter för sportdykare. 
  • Fågelskådning: Under din matpaus kan du få sällskap av en sällskaplig lavskrika som också vill ha sig en godbit. Lyssna till den större hackspettens knackande, bergfinkens sörplande läte och storlommens melankoliska skrik.
  • Gruppguidningar: Reservera alltid guidning i förväg! Information från Hossa naturum.
  • Naturum: Från naturumet får du tips, kartor och broschyrer för din utfärd. Kafé, restaurang, uthyrning av utrustning, campingområdets reception och stugnycklar.
  • Sevärdheter och utsikter: Den största sevärdheten i området är Värikallios hällmålningar. På dem kan man bl.a. urskilja människofigurer, älgar och en kutryggad björn. Kanjonsjön Julma-Ölkky är i sin storslagenhet en imponerande syn. Nationalparkens konstruktioner berättar om olika tiders näringar: om skogshyggen, ängskulturen, renskötsel och fiske.
  • Simning: Vid de klara sjöarnas grunda sandstränder kan du tillbringa en spasemester. Vid flera tjärnar och sjöar finns sandbankar som lämpar sig för simning. Bra stränder finns vid sjön Hypasjärvi i Iikoski och vid sjön Öllöri vid Karhunkainalo campingområde. På båda ställena finns omklädningsrum. Fina sandstränder finns även i Kokalmus och i Seipiniemi. 
  • Snöskoteråkning: I den norra och nordvästra delen av nationalparksområdet går snöskoterspår. Öster om parken gränsar spåret till nationalparken och därifrån finns även en förbindelse till naturumets parkeringsplats. För att få röra sig längs spåret behövs ett spårtillstånd. Information om vilka tillstånd som krävs får du på adressen eräluvat.fi. Det är förbjudet att åka snöskoter utanför spåret. Forststyrelsen kan i vissa fall bevilja specialtillstånd för snöskoteråkning utanför spåren.