Leder i Hossa

En kvinna sitter på en smal träbro över en bäck medan hon ser ut över en sjö där isen smälter.

Det finns ett nätverk med totalt cirka 90 km stigar i Hossa nationalpark. De huvudsakligen lättframkomliga stigarna slingrar sig genom Hossas allra vackraste ås- och insjölandskap. De namngivna rundslingorna kan kopplas ihop till långa vandringsleder med hjälp av förbindelselederna. I nationalparken och alldeles i närheten av naturumet finns tillgänglighetsanpassade leder, besöksmål och inkvarteringsställen. 

Vandrings- och terrängcykelleder går på många ställen längs samma leder. Observera, att på sommaren är det tillåtet att cykla endast på fyra terrängcykellede. I Hossa finns utrymme och möjligheter även för dem som rör sig i naturen och är i behov av tillgänglighet. Du kommer väl ihåg att ta hänsyn till alla andra som rör sig längs stigen!

Tillgängliga leder

Lihapyörre tillgänglig stig, 200 meter / riktning

En vandrare på en timmerstuga i Hossa National Park. Vårskog i bakgrunden.

Vandringstid vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Fram och tillbaka under 30 minuter
Svårighetsgrad:  lätt rullstolsled
Startpunkt: Lihapyörre parkeringsplats
Ruttbeskrivning för tillgängliga Lihapyörre-stigen  

 

Huosilampi tillgänglig stig, 500 meter / riktning

Vandringstid vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Fram och tillbaka under 1 timme
Svårighetsgrad:  krävande rullstolsled
Startpunkt: Parkeringsplatsen mittemot naturumet 
Ruttbeskrivning för tillgängliga Huosilampi-stigen 


Muikkupuron mutka tillgänglig led, 1,5 km / riktning

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Med rullstol cirka 1 h / riktning vandringstid cirka 0,5 h / riktning
Svårighetsgrad:  krävande rullstolsled  lätt led
Startpunkt: Hossalaislammet parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Muikkupuro tillgängliga led  

 

Lätta leder

Hossa naturstig 3 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 1 h 
Svårighetsgrad:    medelsvår
Startpunkt: naturumet
Ruttbeskrivning för Hossa naturstig  

 

Hakokosken hujaus 5 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 2 h
Svårighetsgrad  medelsvår
Startpunkt: Huosivirta parkeringsplats  
Ruttbeskrivning för Hakokosken hujaus-leden 

 

Andra stigar

Huosiuksen huikonen, 8 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 3–4 h 

Svårighetsgrad:   medelsvår
Startpunkt: Huosivirta parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Huosiuksen huikonen -leden 

 

Värikallion kaarros, 8 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 3 h 
Svårighetsgrad:   medelsvår – krävande
Startpunkt: Lihapyörre 
Ruttbeskrivning för Värikallion kaarros -leden 
 
 

Laukkujärven lenkki, 10 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 3 h

Svårighetsgrad:   medelsvår
Startpunkt: Hossalaislammet
Ruttbeskrivning för Laukkujärven lenkki -leden 

 

Kokalmuksen kierros, 14 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 4–5 h

Svårighetsgrad:   lätt
Startpunkt: Hossalaislammet
Ruttbeskrivning för Kokalmuksen kierros -leden 

 

Ölökyn ylitys, 5 km, rundslinga

Vid bar mark,. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 3 h

Svårighetsgrad:   krävande led
Startpunkt: Julma-Ölkky parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Ölökyn ylitys -leden 

 

Ölökyn ähkäsy, 10 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid cirka 5 h

Svårighetsgrad:   krävande led
Startpunkt: Julma-Ölkky parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Ölökyn ähkäsy -leden 

 

Terrängcykelleder

Jatkon valkea, 10 km, delvis en rundslinga  

 

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Cyklingstid cirka 1 h 10 min 

Svårighetsgrad:   lätt
Startpunkt: naturumet, mtb-ledernas startpunkt
Ruttbeskrivning för Jatkon valkea -leden 


 

Harjujen huikonen, 12,5 km, rundslinga

 

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Cyklingstid cirka 1,5 h

Svårighetsgrad:   ställvis krävande / medelsvår
Startpunkt: naturumet, mtb-ledernas startpunkt
Ruttbeskrivning för Harjujen huikonen -leden 


 

Kokalmuksen kierros, 14 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Cyklingstid cirka 1,5 h

Svårighetsgrad:   ställvis krävande
Startpunkt: Hossalaislammet parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Kokalmuksen kierros -leden 


 

Sininen saavutus, 50 km, rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Cyklingstid cirka 4,5 h

Svårighetsgrad:   krävande led
Startpunkt: naturumet, mtb-ledernas startpunkt
Ruttbeskrivning för Sininen saavutus -leden 

Kanotleder

Iijärvi kanotled, 14 km

Vid bar mark, paddlingstid cirka 8 h
Svårighetsgrad: forsklassificering II,   krävande led
Startpunkt: sjön Iijärvi 
Beskrivning av Iijärvi kanotled

 

Somero kanotled, 16 km

Vid bar mark, paddlingstid cirka 14 h 
Svårighetsgrad forsklassificering I–II,  lätt led
Startpunkt: sjön Julma-Ölkky 
Beskrivning av Somero kanotled 

 

Peranka kanotled, 37 km

Vid bar mark, paddlingstid cirka 2–3 dagar 
Svårighetsgrad forsklassificering I–II+
Startpunkt: sjön Iso-Perankajärvi  
Beskrivning av Peranka kanotled   

 

Hossanjoki kanotled, 40 km

Vid bar mark, paddlingstid cirka 2–3 dygn 
Svårighetsgrad forsklassificering I–II+
Startpunkt: sjön Hossanjärvi 
Beskrivning av Hossanjoki kanotled

Båtar

Hossas långsmala sjöar lämpar sig väl för roddturer. Vid vissa sjöar kan man hyra båtar. Fråga mer om detta i naturumet.  

Det är tillåtet att använda motorbåt endast i sjön Hossanjärvi fram till Mykränsalmi.   

Vinterleder

Det finns circa 30 kilometres preparerade skidspår i Hossa området. Du kan också åka skidor, vandra med snöskor eller åka fatbike längs multifunktionslederna och vildmarkslederna.

Den djupa, orörda snön är alltid fri att använda. På våren då det är skare finns många möjligheter för motion.

Övriga stigar

Hossa-stigen

Från Hossa nationalpark kan man vandra längs en stig till Hossa by. Stigen är cirka 5 km lång och börjar vid naturumet.  

Östgränsens sommarvandringsled

Östgränsens vinter- och sommarvandringsleder börjar i Hossa. Lederna går längs Finlands östra gräns 57 km söderut till Martinselkonen. Båda lederna är s.k. vildmarksleder.    

Hossa – Kylmäluoma förbindelseled

Mellan Hossa nationalpark och Kylmäluoma strövområde går en cirka 40 km lång förbindelsestig. Denna stig som viker av från rundslingan Värikallion kaarros är en s.k. vildmarksled.  

Hossa – Peranka förbindelseled

Det går en stig från Hossa även till Peranka. Från Kukkuri ödestuga går en cirka 10 km lång förbindelsestig till Perankas korsning vid vägen Viitostie (riksväg 5, E63).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Värikallio och Julma-Ölkky leder broschyr


Pdf 1,7 Mb (julkaisut.metsa.fi, på engelska)