Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Koitajoki

Koitajokiområdet är uppdelat i två delar: Koivusuo naturreservat och Koitajoki naturskyddsområdet. På bägge områdena gäller egna instruktioner och regler. Eftersom man försöker bevara naturreservatet som ett så fredat forskningsområde som möjligt, är rätten att färdas och idka annan verksamhet mera begränsad i naturreservatet än i det övriga naturskyddsområdet.

I Koivusuo naturreservat är det

tillåtet

I det övriga Koitajoki naturskyddsområdet är det

tillåtet

begränsat

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  • När det råder varning för terrängbrand är det tillåtet att göra upp öppen eld endast i ödestugornas kaminer.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur  
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att åka snöskoter
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Ristisuo myrskyddsområdets ordningsstadga (pdf 0,2 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska)

Ruosmesuo - Hanhisuo myrskyddsområdets ordningsstadga (pdf 0,3 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska)

Flyga drönare

Hela Koitajoki naturskyddsområde hör till ADIZ-gränszonen och därför måste även amatörer lämna en färdplan för drönarflygning till AIS Finland. Anvisningar för utarbetande av färdplan och inlämningsformulär finns på Fintraffic ANS:s webbplats för flyginformationstjänst (fintraffic.fi).Mer information får du också per telefon från Koli naturums kundservice

I Koitajoki naturskyddsområde är det förbjudet att flyga drönare så att det stör andra människor eller djur. Särskild försiktighet måste iakttas under fåglarnas häckningstid.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande har största delen av Koitajoki område radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • Det är trängsel i ödestugorna i synnerhet under jakttiden på hösten.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer