Kommunikationer och kartor i Koitajoki

Kommunikationer

Koitajoki naturskyddsområdet är beläget öster om vägen Joensuu - Lieksa - Nurmes (stamväg nr 73). Till Polvikoski, som ligger mitt i Koitajokiområdet, är det ungefär 50 km från Ilomants centrum. Till Ilomants är det 72 km från Joensuu och 102 km från Lieksa.

Med bil

Till Koitajoki kommer man från Ilomants - Lieksa -vägen (nr 522). Det kommer att sättas upp skyltar till Koitajoki vid vägen (nr 522).

På vinter Polvikoski väglag plogar upp cirka 4 km av Polvikoskentie till korsningen med Iljanvaarantie.

 • Till områdets södra del, Lakonkangas
  • Från vägen (nr 522) tar man av till Niemijärvi-vägen. Från Niemijärvi fortsätter man ytterligare 2 km till Lakonkangas. Från huvudvägen (nr 522) är det 15 km till Niemijärvi.
 • Till områdets mellersta del, Polvikoski
  • Från vägen (nr 522) tar man av vid Hattuvaara till Polvikoskivägen som man kör ca 4 km och svänger till vänster mot Polvikoski. Sedan kör man ca 5,5 km till Polvikoski.
 • Till områdets norra del, Hoikkavägens och Pirtupolkus parkeringsplatser
  • Från vägen (nr 522) tar man av till Hoikkavägen. Från korsningen är det ca 5,5 km till Hoikkavägens parkeringsområde, varifrån man kan fortsätta ca 1,5 km längs Hoikkavägen till en korsning där man svänger till höger till Pirtupolku. Det är ungefär 1,5 km till Pirtupolkus parkeringsplats.
 • Polvikoski - Juurikkasuo -vägen kommer att stängas för motortrafik, varefter det är möjligt att färdas endast till fots och ställvis med cykel där.

Med allmänna kommunikationer

Det går inte att ta sig till Koitajoki med allmänna kommunikationer. Närmaste bussförbindelse (matkahuolto.fi) går skoldagar från Ilomants till Hattuvaara varifrån det är 10 km till Polvikoski. Till Ilomants går det bussförbindelse varje dag från Joensuu.

Lämpliga startpunkter

 • Det är lätt att ta sig till Tapion taival från antingen Lakonkangas eller Hoikkavägen.
 • Från vägen till Koidanvaara skärmskydd finns det en rutt till stranden för landtransport av kanot.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Observera att till skillnad från kartan kan man inte längre hyra stugan i Polvikoski och i Sammalpuro finns inte längre vindskydd.

 

Övriga kartor

 • Utflyktskarta GT Östra Finland, 2022, 1:250 000. 
 • Terrängkarta P612, 1:50 000. 
 • Terrängkartor / Grundkartblad nr 4244 12 + 5222 03, och 4333 07, 10 + 5311 01, 1:20 000.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Koitajokiområdets karta i Utflyktskarta.fi.