Vad kan man göra i Koitajoki?

Vandra längs markerade leder

I området finns goda vandringsmöjligheter och det finns sammanlagt ca 50 km markerade friluftsleder.

I Koivusuo naturreservat är det tillåtet att färdas endast på de markerade lederna. För att få vistas inom gränszonen måste man också ha gränsbevakningens tillstånd.

En vandrare med kameran på en myr.

Göra långfärder till fots

I Koitajoki älvdal har det sedan 1960-talet funnits en vandringsled som kallas Tapion taival, som går längs flottarnas gamla stigar. Längs leden kan man såväl från Koitajokis strand som från myrens mitt och bergssluttningarna beundra ståtliga landskap i naturtillstånd. Den ca 21 kilometer långa leden sträcker sig från Lakonkangas till Hoikkavägen. Längs leden finns Hanhikoski och Niemipuro ödestugor.

Områdets storlek och de förbindelselederna mellan olika leder gör det möjligt att göra flerdagsvandringar. Man bör komma ihåg att i Koivusuo naturreservat är det tillåtet att färdas endast längs de markerade lederna och att det är förbjudet att vistas inom gränszonen utan särskilt tillstånd.

Paddla

Koitajoki slingrar sig sävligt genom ett vildmarkslikt landskap. I Koitajoki finns inga strida forsar, med undantag för Polvikoski, så älven lämpar sig för kanotturer t.o.m. för nybörjare. Under vårflödet går det bäst att paddla längs Koitajoki, men i allmänhet går det att paddla i den rätt grunda älven hela sommaren. Det finns bra med hyresutrustning och kartor. Bekanta dig också med paddlingsanvisningarna.

En smal älv kantas av vegetation i höstfärger.

Göra skidturer i terrängen

Det är tillåtet att åka skidor i Koitajoki naturskyddsområdet, men det dras inte upp några spår i området.

Fiska

Det är tillåtet att meta och pilka med stöd av allemansrätten utom i vandringsfiskevattendragens forsar och strömmar (kalastusrajoitus.fi). Det är tillåtet att fiska med handredskap i området genom att betala fiskevårdsavgiften. Fiskevårdsavgiften berättigar ändå inte till fiske i vandringsfiskevattendragens forsar och strömmar (se områden, kalastusrajoitus.fi). Om du fiskar med fler än ett spö eller i vandringsfiskevattendragens forsar och strömmar behöver du utöver fiskevårdsavgiften också Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland (tillståndsområde 7413, eraluvat.fi). Forststyrelsens fisketillstånd och fiskevårdsavgift kan köpas från Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eräluvat.fi).

I södra delen av Koitajoki naturskyddsområdet i Niemijärvi kan du dessutom fiska med stående fiskeredskap. För fiske med fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften även Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för Ilomants nr 7004 (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi

Cykla

Den erfarne kan terrängcykla på leden från Koidanvaara skärmskydd via Asumajoki skärmskydd till Polvikoski, en cykelfärd på ungefär 6 km. Det rekommenderas att man cyklar endast på vägen, på stigar utanför området samt på leden från Koidanvaara via Asumajoki skärmskydd till Polvikoski. Vid Asumajoki skärmskydd kan man ta sig över älven med dragfärja. Cykling rekommenderas inte på leden mellan Polvikoski och Lakonkangas.

I Koitajoki kan man ställvis se spår av gamla cykelvägar, men de är svårframkomliga med cykel på grund av de nya sträckningarna och spångerna. Det finns inga markerade cykelleder i området.

Deltaga i guidning av grupp i terrängen

Lokala företagare guidar i terrängen. Mera information från Kolis naturum Ukko, turistinformationen på Ilomants webbplats (ilomantsi.fi, på finska) och Visit Karelia turistservices webbplats (visitkarelia.fi, på finska).

Jaga

I Koivusuo naturreservat är det förbjudet att jaga. Resten av området hör till Ilomants jaktområde för småvilt (tillståndsområde 7652). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).

En del av Natura-området utanför Koivuosuo naturreservat hör till ett älgjaktlicensområde.

Plocka bär och svamp

I Koitajoki finns i synnerhet fina tranbärsmyrar. Det är tillåtet att plocka bär och svamp i resten av området, utom i Koivusuo naturreservat, där bara de som är stadigvarande bosatta i Ilomants kommun har rätt att plocka bär och svamp. Det är också förbjudet att vistas inom gränszonen utan tillstånd av gränsbevakningsmyndigheterna.

Bada

Det finns ingen övervakad badstrand i området, men man kan ta sig ett dopp i någon av älvens krökar med sina sandstränder. Det kan vara bra att komma ihåg att det kan vara besvärligt och farligt att simma på grund av strömmnarna i älven.