Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Koitajoki naturskyddsområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom området.

  • Erämantsi
    • Inkvarterins-, programservice och catering