Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Petkeljärvi nationalpark

1.11.
Petkeljärventie-vägen är stängd på grund av brorenovering, vilket innebär att åtkomsten till Petkeljärvi nationalpark är blockerad under renoveringen. Renoveringen började den 1 november och förväntas pågå i cirka en månad.

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Petkeljärvi nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

 

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.